Watervogels

Flamingo
5 (1)

Phoenicopteridae

H et, hangt van het aantal flamingo’s af of ze bizar of mooi zijn: één enkele flamingo ziet er nogal potsierlijk uit, maar twee miljoen roze vogels langs de rand van het Nakuru-meer in de Rift Valley in Kenia vormen een adembenemend schouwspel.

Uit fossielenvondsten blijkt dat flamingo’s eens in heel Europa, Noord-Amerika en Australië voorkwamen. Tegenwoordig komen ze alleen in afzonderlijke gebieden voor, vooral in de tropen en soms in andere luchtstreken. Ze voeden zich met de microscopisch kleine, blauwgroene algen, diatomeeën en ongewervelde dieren die in kalkrijke meren leven.

Flamingo’s hebben grote lichamen met lange poten, lange halzen en kleine koppen. Hun roze en rode veren, met zwarte slagpennen, maken hen opvallend en gemakkelijk te herkennen. De rode flamingo is het felst gekleurd.De vogels gaan één keer per broedcyclus in de rui.Poten, snavels en gezichten zijn fel rood, roze, oranje of geel. De nogal kleine voeten zijn van zwemvliezen voorzien en de vogels kunnen ermee in de modder van de bodem roeren.

Algemene kenmerken

 • Familie: Phoenicopteridae
 • Orde: Ciconiiformes (onderorde Phoenicopteri), er zijn vier soorten in drie geslachten.
 • Grootte: De flamingo heeft een grootte van 80 tot 145 cm lang.
 • Gewicht: Het gewicht van de flamingo varieert van 1,9 kg tot 3 kg, het wijfje is kleiner dan het mannetje.
 • Verspreiding: tropische en warme gematigde streken over de hele wereld, soms op grote hoogte.
 • Leefmilieu: De flamingo leeft voornamelijk in ondiepe, zoute of kalkrijke meren.
 • Verenkleed: het verenkleed is roze, het mannetje en het vrouwtje zijn bijna identiek.
 • Nest: het nest is in kegelvorm en gemaakt van leem.
 • Eieren: Een flamingo legt meestal maar 1 ei, wit en met een gewicht van 100gram. Ze hebben een broedperiode van 28 dagen, een nestperiode van 75 dagen.
 • Soorten flamingo’s: Andes-flamingo ( Phoenicoparrus andinus), James ‘flamingo (P. Jamesi), Kleine flamingo ( Phoeniconaïas minor).
 • Ondersoorten van Phoenicopterus ruber: Chileense flamingo (P.r. chilensis), gewone of roze flamingo (P.r. roseus), Rode flamingo (P.r. ruber).

flamingo-loveParende flamingo’s

De mannetjes van de flamingo’s zijn groter dan de wijfjes, vooral bij bepaalde soorten, maar dat is dan ook het enige zichtbare verschil tussen de geslachten. Wanneer het kuiken uit het ei komt, heeft het grijs dons, een rechte roze snavel en gezwollen roze poten; snavel en poten worden binnen een week zwart. De jonge vogels krijgen eerst een grijs verenkleed met bruine en roze vlekken, hun poten en snavel zijn dan nog zwart. Wanneer ze volwassen zijn, komt er een knik in hun snavels; de bovenkaak is klein en vlak, de onderkaak groot en gootvormig.

Beide snavelhelften zijn voorzien van een filtreerapparaat, en de tong is dik en stekelig. Flamingo’s foerageren op een bijzondere manier. De snavel wordt ondersteboven in het water gehouden.Met de tong zuigt de vogel een mengsel van water en modder naar binnen dat vervolgens langs het filtreerapparaat weer naar buiten wordt gestuwd.

Dit gebeurt zo’n drie à vier keer per seconde. Bij de kleine flamingo, James’ flamingo en de Andes-flamingo, die diepere ondesnavels hebben, worden kleine deeltjes, zoals algen en diatomeeën, vastgehouden, terwijl grovere deeltjes door het stijve filtreerapparaat buiten worden gehouden.

De soorten met een ‘ondiepe’ snavel – de rode, de roze en de Chileense flamingo – zijn groter en eten voornamelijk ongewervelde dieren, zoals zoutkreeftjes (Ephydra), garnalen (Artemia) en weekdieren (Cerithium), die ze uit de modder van de bodem halen, meestal door in ondiep water te waden, soms ook door te zwemmen en een enkele keer door onder te duiken zoals eenden doen.

De felrode kleur van de flamingo veren komt van de carotenoïden – een pigment waaraan ook wortelen hun kleur danken – in de algen die de vogels direct of indirect, via algenetende prooidieren, tot zich nemen. Blauwgroene algen zijn ook een bijzonder rijke bron van eiwit, en waar in Oost-Afrika de planktonische alg Spirulina platensis in grote concentraties voorkomt, verzamelen zich grote zwermen kleine flamingo’s. Het voortplantingssucces is waarschijnlijk ook van zulke voedselbronnen afhankelijk.

Flamingo’s zijn een oude groep. Er zijn fossielen gevonden die tot het Mioceen ( ongeveer 10 miljoen jaar geleden) teruggaan. Het is nog niet duidelijk waarbij ze moeten worden ingedeeld. Gewoonlijk worden ze als een onderorde van de ooievaars (Ciconiiformes) beschouwd. De eiwitten in hun eieren lijken echter op die van reigers (Ardeidae).

Wat betreft hun gedrag en de luizen die in hun veren voorkomen lijken ze op eendvogels (Anseriformes), maar de laatste tijd wordt vaak op hun verwantschap met de steltlopers ( Charadriiformes) gewezen, omdat flamingo’s veel overeenkomsten zouden vertonen met de Australische gestreepte steltkluut.

Het baltsritueel van de rode flamingo is ‘primitiever’ dan dat van de twee andere ondersoorten van Phoenicopterus ruber, terwijl de Chileense flamingo zo sterk van de andere twee verschilt dat sommige biologen hem als een afzonderlijke soort behandelen.

De Andes-flamingo en Jams ‘flamingo hebben in tegenstelling tot de kleine flamingo geen achterteen of ‘hallux’, maar alle drie hebben zij een meer gespecialiseerd zeefapparaat dan de grotere flamingo’s die tot het geslacht Phoenicopterus horen.

Flamingo’s leven monogaam en kunnen oud worden: in het wild zijn vogels van 50 jaar oud waarschijnlijk niet zeldzaam. De paren blijven vaak enkele seizoenen bij elkaar. Meestal planten ze zich nogal onregelmatig voort en hangt het van de regenval af of ze wel of niet nestelen.

De nestkegels zijn van modder en kunnen 30 cm hoog zijn; ze bieden bescherming tegen overstromingen en de vaak intense hitte aan de grond. Mannetjes en wijfjes bouwen samen de nesten door met hun snavel modder naar hun voeten te trekken. Het enkele grote ei wordt door de ouders om beurten bebroed en wanneer het kuiken is uitgekomen, blijft het nog een paar dagen in het nest.

Daar krijgt het van de ouders een afscheiding uit de klieren van de krop.
Het jong van de rode flamingo kan voor zijn eigen voedsel zorgen als het 4 tot 6 weken oud is, maar bij de roze en de kleine flamingo krijgt het kuiken voedsel van de ouders tot het uitvliegt. Tegen die tijd heeft het een geknikte snavel, net als volwassen vogels, en kan het zelf foerageren. Wanneer ze het nest verlaten, leven de jonge vogels in grote groepen; bij de kleine flamingo kunnen die groepen soms wel 30000 vogels tellen.

De ouders zijn blijkbaar dankzij het geluid dat hun jong maakt in staat het in die groepen te vinden en te eten te geven. De jonge vogel vliegt uit wanneer hij ongeveer elf weken oud is. In de volgende twee of drie jaar verliest hij geleidelijk zijn grijze jeugdkleed, maar hij plant zich pas voort als hij helemaal roze is.

Flamingo’s wilden zich in dierentuinen niet goed voortplanten, totdat werd ingezien hoe belangrijk een goede verenkleur van de volwassen vogels is en er carotenoïden aan het voedsel werden toegevoegd. In het begin werd dat o.a. met wortels, pepers en gedroogde garnalen geprobeerd. Tegenwoordig wordt er een synthetische kleurstof aan het voedsel toegevoegd. De Phoenicopterus-flamingo’s planten zich nu ook in gevangenschap goed voort.

De vogels leven altijd in grote groepen en in hun kolonies gaat het luidruchtig toe.
Het komt bijna niet voor dat er in kleine groepjes wordt genesteld; een uitzondering vormt de rode flamingo, waarvan de geïsoleerde populatie op de Galàpagos-eilanden soms in groepjes van maar 3 tot 5 paren nestelt. Door groepsrituelen worden alle vogels ertoe gebracht om in dezelfde tijd te paren.
Als gevolg daarvan komen alle eieren ongeveer tegelijk uit, zodat de periode waarin er kwetsbare kuikens in de kolonie zijn zo kort mogelijk is.

Het is interessant dat de grondlegger van de systematische biologie, Linnaeus, de rode flamingo als de typische flamingo beschreef, en niet de roze flamingo, die in Europa leefde en die hij vermoedelijk beter kende. De exemplaren die hij beschreef zullen wel door reizigers uit West-Indië zijn meegenomen.

Die reizigers kwamen ook terug met mythen over het broeden van deze vogels: ze zouden daarbij hun poten buiten de nestkegel laten bungelen. In werkelijkheid vouwen ze hun poten onder zich, precies zoals andere vogels ook doen. Flamingo veren worden geleidelijk valer van kleur als ze aan het zonlicht worden blootgesteld.

flamingo-vlucht
Flamingo’s in de vlucht

Dat is misschien een van de redenen waarom er in het verleden geen grote aantallen van deze vogels voor de verenhandel zijn gedood. Daarentegen werd hun in het zuur ingelegde tong vroeger als een zeldzame delicatesse beschouwd en beschouwen sommige mijnwerkers in de Andes het vet van flamingo’s nog steeds als een goed middel tegen tuberculose.

In verscheidene delen van de wereld vormen zout en kalkwinning een bedreiging voor de flamingo, maar bijvoorbeeld in de Camargue (Zuid-Frankrijk) en op Bonaire zijn er door de zoutindustrie meren aangelegd die door de vogels zijn geaccepteerd. Er zijn maar weinig natuurlijke roofvijanden, want flamingo’s leven meestal in onherbergzame streken, waar het water zo alkalisch is dat er bijna niets in de meren wil groeien en de omgeving uit woestijnachtige vlakten bestaat. Flamingo’s kunnen niet goed tegen verandering van hun leefmilieu.

James’ flamingo is zeldzaam, maar de rode flamingo wordt misschien nog meer bedreigd, want hij broedt in maar vier grote kolonies rond de Golf van Mexico (Yucatan, lnagua, Cuba en Bonaire) en is erg in trek bij dierentuinen.

Veel vogels sterven in gevangenschap – ze kunnen slecht tegen reizen en zijn na aankomst vaak niet tegen de spanningen bestand. Tot nu toe hebben de drie kleinere soorten zich zelden of nooit in gevangenschap voortgeplant. Dat is de reden waarom er nog steeds betreurenswaardig grote aantallen van deze vogels voor dierentuinen worden gevangen.

Baltsrituelen

De baltsrituelen van de flamingo lijken op de gewone dagelijkse bewegingen van deze vogel. De bewegingen zijn alleen wat stijver, worden door meerdere vogels tegelijk gemaakt en hebben een voorspelbare volgorde. Vaak zwaaien de vogels eerst met hun kop en ‘groeten’ ze daarna met hun vleugels, d.w.z. een vogel spreidt zijn vleugels en vouwt ze dan weer in. Het effect hiervan is dat er tussen al het roze opeens iets zwarts te zien is.

Een rode flamingo draait zijn nek naar achteren, slaat een vleugel naar voren om zijn zwarte slagpennen te tonen en doet alsof hij zijn vleugels met zijn snavel gladstrijkt. Een roze flamingo brengt een ‘omgekeerde vleugelgroet’; hij buigt zich naar voren en slaat zijn vleugels gedeeltelijk open om ze boven zijn rug te houden. Het paren zelf voltrekt zich verder nogal onopvallend.

Flamingomelk

Twee groepen vogels, flamingo’s en duiven, voeden hun jongen met melk’. Vergeleken met duivenmelk, bevat de afscheiding uit de krop van de flamingo minder eiwit (8-9 procent tegen 13,3-18,6 procent) en meer vet (15 procent tegen 6,9-12,7 procent). In beide afscheidingen komen nauwelijks koolhydraten voor.

Ongeveer 1 procent van de flamingomelk bestaat uit rode bloedlichaampjes; de herkomst daarvan is onbekend. Vogelmelk heeft ongeveer dezelfde voedingswaarde als de melk van zoogdieren. Evenals bij zoogdiermelk wordt de afscheiding gereguleerd door het hormoon prolactine. Bij vogels veroorzaakt dit hormoon zowel bij mannetjes als bij wijfjes een vermenigvuldiging van de cellen in de kropklier.

Beide ouders kunnen het jong dus voeden. Flamingo’s zijn in gevangenschap uitgebreid bestudeerd. Men heeft ontdekt dat enkele vogels die geen jongen hebben toch melk produceren; ze kuikens van zeven weken oud kunnen als pleegouders fungeren voor kleinere vogels die hun ouders hebben verloren.

De aanhoudende smekende kreten van de kuikens schijnen de hormoonafscheiding te stimuleren. Omdat er pas melk wordt geproduceerd wanneer er zich geen voedsel meer in de krop bevindt, krijgen de jongen nooit gewoon voedsel toegediend.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 1 Gemiddeld: 5]
Toon meer

6 reacties

 1. Dit zijn de natuurlijke vijanden van de flamingo:
  leeuwen, cheeta’s, mensen, lama’s, varkens en krokodillen. 😀

 2. hallo
  ik vind het een goeie en leerzame website.
  een nadeel is dat als je de site opent dan staan er woorden onderstreept, ik dacht dat je daar op kon klikken en dan meer over dat onderwerp van de flamingo te zien kreegjammer van dat maar voor de rest vind ik het een goeie site.
  ik hoop dat jullie nog de site gaan verbeteren zodat dat ook kan.
  😉

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button