Uilen

Bosuil
0 (0)

Strix aluco

Inhoud

In Midden-Europa treft men de bosuil vooral aan in de loof en gemengde bossen omdat ze daar voldoende oude boomholten aantreffen om hun nest te bouwen. Men ziet ze weleens in parken, kerkhoven en zelfs in de stad waar hij soms op het dak van een huis zit. In naaldbossen komt de bosuil hoogstens aan de rand voor. Middenin de donkere bossen is er zowel te weinig aanbod van prooidieren, als van geschikte boomholten om een nest te maken. Het lijkt erop dat een bosuil het liefst heeft dat er open vlakten en water in zijn buurt zijn.

Afmeting

Bosuil heeft een lengte van 37 tot 39 cm.
Gewicht: 360 tot 650 gram.
Vleugelspanwijdte: 94 tot 104 cm.

Leefwijze

Gedrag van de bosuil: meestal nogal honkvast; normaal gesproken monogaam
Voedsel van de bosuil: kleine zoogdieren, vogels, amfibieen, wormen en kevers
Levensverwachting van de bosuil: de oudst bekende wilde vogel werd 18 jaar oud.

Voortplanting

Geslachtsrijp na 1 – 2 jaar.
Broedtijd: maart tot mei.
Legsel: 2 tot 5 witte eieren.
Broedduur: 28 tot 30 dagen.
Nestverblijf: 32 tot 37 dagen.

jonge-bosuilBosuilen paren in de herfst en een paartje blijft een leven lang samen. Het wijfje kiest de nestplaats, meestal in een boomholte van een oude boom. Er worden ook wel leegstaande nesten van andere roofvogels of spleten in muren en rotsen genomen. Het mannetje laat als territoriumroep een korte ‘oe’ horen, gevolgd door een vibrerend ‘oe-oehoe-hoehoehoe’. Het wijfje broedt de 2 tot 5 eieren alleen uit.
Ze begint direct te broeden na het leggen, wat betekent dat de jongen met enige afstand van elkaar uit het ei komen. De moeder neemt de jongen onder haar vleugels, terwijl de vader voedsel komt brengen. De jongen verlaten na ongeveer vijf weken het nest. Ze worden dan nog wel door hun ouders bijgevoerd tot ze circa 2-3 maanden oud zijn. Tenslotte worden ze uit de nestomgeving verdreven en moeten ze een eigen territorium zoeken.

Voedsel en jacht

De bosuil is een echt nachtdier en jaagt het liefst ‘s nachts. Zijn techniek bestaat uit het doodstil observeren van zijn omgeving vanuit een uitkijkpost, om zich dan trefzeker op zijn prooi te storten. De vleugels van de bosuil maken daarbij geen geluid dankzij de zachte veren en de getande punten aan de eerste slagpennen. Het gehoor van een bosuil is zo goed, dat hij zijn buit zelfs in het pikkedonker weet te lokaliseren. De bosuil voedt zich met allerlei soorten kleine dieren, afhankelijk van het aanbod in zijn leefgebied. In de bossen zijn dat vooral kleine zoogdieren, vogels, wormen en kevers. In bewoonde gebieden jagen bosuilen eerder op kleine vogels.

bosuilVeldwaarnemingen

Soms laten bosuilen zich verleiden om in nestkasten in een bos met maar weinig oude bomen te gaan nestelen. Deze nestkasten moeten aan de voorkant een grote opening hebben, bovendien een diepte van 75 cm, en een grondoppervlak van ongeveer 20 x 20 cm. De nestkasten moeten hoog tegen eeen boomstam en niet in de felle zon gehangen worden. Als de jongen het nest verlaten, houden ze zich vaak nog op de takken in de buurt van het nest verstopt tot ze goed genoeg kunnen vliegen. In die periode vindt men ze ook weleens op de grond. Het beste is dan ook om de jonge dieren op een boomtak in de buurt terug te zetten waar ze veilig zijn voor katten, honden en andere roofdieren.

Verspreiding

de bosuil komt voor In Europa behalve Noord-Scandinavie, in delen van Noord-Afrika, in het Westen van Rusland, in Afghanistan en China.

Soortbescherming

In het grootste deel van zijn verspreidingsgebied en ook bij ons komt de bosuil nog regelmatig voor. Aangezien hij jacht maakt op kleinere uilen, vormt hij zelf juist een bedreiging in de gebieden waar bijvoorbeeld de dwerguil voorkomt.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

1 reactie

  1. RE: Bosuil – Strix aluco
    Nuttige informatie. 🙂 Bij ons zit er nu een koppeltje in een nestkast in de tuin. Live te volgen via nestkastlive.nl/bosuil.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button