Roofvogels

Torenvalk
0 (0)

Falco tinnunculus

Inhoud

De torenvalk is de kleinste dagroofvogel van Europa. Hij komt zeer talrijk voor en is wijd verspreidt . Men komt de torenvalk vaak tegen langs wegen en is ook bijna overal te vinden in cultuurlandschappen. Met een lengte van 31 tot 37 cm en een tamelijk lange staart is de torenvalk kleiner dan de zwarte kraai. De rug van het mannetje is steenrood met zwarte druppelvormige vlekken, de bovenkop en staart zijn grijs, met een zwarte eindband. Er is geen duidelijke dwarsbandering. Het vrouwtje is roodbruin op de rug en de kop met donkere vlekken en dwarsbandering. De onderzijde is sterker gevlekt dan bij het mannetje, de staart is bruinzwart met dwarsbanden en heeft een zwarte eindband.

Verspreiding

De torenvalk is over geheel Europa verspreidt met uitzondering van IJsland en het uiterste noorden van Scandinavië.

torenvalk-verenkleedBiotoop

De torenvalk komt voor in cultuurlandschappen met bosschages, aan bosranden, dorpen maar ook in steden. Vaak wordt hij gezien in parken met weiden en andere open vlaktes met korte vegetatie, deze laatste zijn zeer geschikt voor de muizenjacht.

Geluid

Men hoort de torenvalk heel vaak, vooral in de broed- en baltstijd. De roep is dan luid en snel ‘kikikikiki’, bij de broedplaatsen hoor je een jammerende, vibrerende bedelroep die gaat van ‘wriii’ of ‘tsrierr’ vooral bij het vrouwtje en de jongen

Gedrag

De torenvalk maakt jacht op kleine bodemdieren die meestal vanuit de lucht wordt opgespoord (door het zogenaamd het bidden), de vogel hangt dan klapwiekend en met gespreide staart ‘stil’ in de lucht en speurt dan omlaag waarna hij met steile stootduik de prooi met zijn klauwen vangt, soms jaagt hij ook vanaf een zitpost.

Voedsel

Op het menu van de torenvalk staan overwegend veldmuizen, woelmuizen, bosmuizen, spitsmuizen, ook reptielen en grote insecten behoren tot zijn voedsel, maar ook jonge of verzwakte vogels (dit meer in steden ).

torenvalk-kuikensBroedgedrag

De torenvalk heeft een legsel per jaar en dit in april tot juni. Hij broedt in rotsspleten of op rotsrichels, in muurgaten van hoge gebouwen, maar ook vaak in verlaten nesten van kraaien of van andere roofvogels. Men ziet tegenwoordig ook vaak dat hij in nestkasten nestelt. Het vrouwtje legt 4 tot 6 gelige, roodbruin gevlekte eieren, deze worden door het vrouwtje bebroed. De broedduur is 28 tot 29 dagen en de jongen zijn vliegvlug in 28 tot 32 dagen.

 

Waarnemingstip

Langs snelwegen ziet men vaak de torenvalk, waar hij op een hoogte van 10 tot 15 meter biddend op muizen jaagt, ook boven weilanden en akkers. Door het aanbrengen van nestkastjes kan men de torenvalk naar de randen van steden en dorpen lokken. In de winter kunnen ze worden geholpen door op sneeuwvrije plaatsen dorsafval te strooien, de torenvalken leren snel de aangelokte muizen te vangen.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button