Roofvogels

Sperwer
0 (0)

Accipiter Nisus

Inhoud

De sperwer heeft een spanwijdte die varieert tussen 65 en de 75 cm. Het mannetje heeft een lengte van ongeveer 28 cm en een gewicht die schommelt rond de 160 gr. Het vrouwtje heeft een gemiddelde lengte van 37 cm en een gewicht van rond de 280 gr. De sperwer heeft een broedperiode van april tot juni. De broedduur schommelt tussen de 35 tot 42 dagen. Het vrouwtje legt gemiddeld 2 tot 7 eieren, met een grootte van 40 x 32 mm.

Soorten

Er zijn vele soorten sperwers die behoren tot het geslacht Accipiter, waartoe ook de havik gerekend wordt. De sperwer van Europa, Afrika en Azië is een van de best bestudeerde roofvogels. Vele andere soorten leven in Zuidoost-Azië, vooral op de vele eilanden daar, ook vogels die leven in Afrika, daarvan weet men heel weinig over hun gewoonten. Sperwers verschillen aanzienlijk in uiterlijk van de valken. De sperwers hebben korte, afgeronde vleugels en ze vliegen met haastige vleugelslagen, die worden afgewisseld met glijpauzes. De vrouwtjes zijn aanzienlijk groter dan de mannetjes, hun lengte varieert tussen de 27-38 cm.

Van de Europese sperwer is het mannetje donker van boven en heeft hij een fijn roodbruin met wit gestreepte onderzijde en een kin die witachtig is. Het wijfje is op haar rug donkerder, maar aan de onderzijde is ze lichter met een minder zware bruine bandering. Beide hebben een wit vlekje in de nek, een gebandeerde staart en lange poten. Over het grootste deel van Europa en Noordwest-Afrika broedt de sperwer met uitzondering van het boomloze noorden. In Azië broedt de sperwer in Iran en in de Himalaja, verder ook oostelijk tot Kamtsjatka.

sperwer-vluchtLeefwijze

De sperwer leeft in bossen en ook op open terreinen met een verspreide boomgroei. Waar de sperwer talrijk voorkomt ziet men hem niet zo vaak als de torenvalk, omdat hij het grootste deel van zijn tijd in dekking doorbrengt. Hun typische jachttechniek is het overrompelen van hun prooi door ongezien achter heggen en tussen de bomen aan te komen vliegen.

Sperwers zijn echter niet schuw en er zijn al gevallen bekend van sperwers die in wilde achtervolging een huis binnen zijn gevlogen, dit vermoedelijk omdat de kleine vogels waar ze op jagen dekking zoeken in de huizen, dit als vervanging van dicht struikgewas waar ze anders onder normale omstandigheden zich in verschuilen. De sperwer verraadt zijn aanwezigheid door braakballen en plukresten, ook veren en botjes van de prooi achter te laten, die ze op vaste plaatsen opeten.

Vroeger in de landbouwgebieden was de sperwer een algemene verschijning, waar er genoeg bomen groeiden om dekking te verschaffen. Hun aantal is sterk verminderd toen men DDT en andere duurzame bestrijdingsmiddelen is gaan gebruiken. Dat heeft niet zoveel publiciteit verwekt als de achteruitgang van de steenarend en de slechtvalk. Toch zijn de populaties van de sperwer zwaarder getroffen, waarschijnlijk omdat de sperwer veel voorkomt in landbouwgebieden. Daar vingen ze zelfs vogels die met vergif behandelde zaden hadden gegeten. Sperwers die in noordelijke streken broeden, trekken in de winter naar het zuiden. Noord-Europese sperwers trekken over de Bosporus en via Gibraltar naar Afrika.

sperwerVoedsel

Van de sperwer is zijn jachttechniek net zo karakteristiek als die van de torenvalk. De sperwer grijpt zijn prooi bij overrompeling en doodt het niets vermoedende dier met zijn scherpe klauwen. Ook werpt hij zich soms in de vlucht op zijn rug om zijn prooi van langs onderen te vangen. De meeste prooien worden inderdaad volkomen verrast, daar de sperwer razendsnel laag langs bosranden en achter heggen langs schiet, maar soms worden kleine vogels wel gegrepen na een woeste achtervolging.
Iedereen die al eens een klein vogeltje heeft zien verdwijnen op het moment dat er een sperwer langs schoot, moet deze jachttechniek een adembenemende en efficiënte indruk nagelaten hebben. Er is toch aangetoond dat slechts een op de tien aanvallen werkelijk met succes beloond wordt, en dat het dan meestal nog zieke of reeds gewonde prooidieren zijn.

De sperwer jaagt in hoofdzaak voornamelijk op kleine vogels, zoals mussen, vinken, mezen en roodborstjes. Deze vogels wegen namelijk zeer weinig per stuk, zodat hij ongeveer in gewicht evenveel duiven en grote vogels slaat. Het dieet van de sperwer bestaat voor eenderde uit vogels, voor één vijfde deel uit insecten en voor de rest ook uit reptielen, amfibieën en andere kleine zoogdieren tot de grootte van een konijn.

sperwer-kuikensVoortplanting

Bij de sperwer lijkt de balts heel veel op die van andere roofvogels, die bestaat uit achtervolgingsvluchten en schijngevechten tussen de partners in de lucht. Het gebeurt soms dat het mannetje op het vrouwtje duikt.
De sperwers bouwen in tegenstelling tot valken zelf hun horst, dat is een slordig takkenplatform met een bekleding van groene bladen. Het bouwen gebeurt voornamelijk door het wijfje, maar het mannetje verzamelt daarvoor het meeste materiaal, waarbij hij ook het wijfje voert. Het mannetje voert ook het wijfje terwijl zij de eieren bebroedt.

Na 5 weken komen de jongen uit, ze worden dan nog een week warm gehouden door het wijfje. Voordat de jongen 3 weken oud zijn helpt het wijfje niet met jagen met het mannetje. Als de jongen ruim een maand oud zijn kunnen ze al vliegen, maar ze zijn nog niet in staat om zelf vogels te doden. Ze beginnen met het vangen van insecten en na veel oefenen kunnen ze dan ongeveer na een week zelf hun eerste vogel slaan.

Het gebruik van de sperwer

De sperwer werd vroeger evenals andere roofvogels vervolgd, omdat hij schade zou berokkenen aan jachtgevogelte en pluimvee. In werkelijkheid is het aantal hoenders dat geslagen wordt zeer gering, en men ziet tegenwoordig in dat sperwers in doorsnee nuttig zijn te noemen. Uit een prooionderzoek is gebleken dat 60% van de prooien bestond uit voor de mens schadelijk gedierte en veel van de vogels die ze doden zijn graaneters. Door deze informatie heeft er een ommekeer plaatsgevonden in de reputatie van de roofdieren en de roofvogels. Het grootste deel van het sperwerdieet bestaat uit mussen.

Het is gebleken dat sperwers, als ze in voldoende aantal voorkomen, het aantal van deze graanetertjes aardig in toom kunnen houden. Vroeger werden sperwers gebruikt voor het eerste experiment met biologische ‘bestrijdingsmiddelen’. In 1851 werd er in Londen, in het Crystal Palace een internationale tentoonstelling gehouden. Binnen in het enorme glazen gebouw begonnen enorm veel mussen voor te komen, dit tot last van iedereen. Toen vroeg Koningin Victoria aan de hertog van Wellington wat er hieraan gedaan moest worden, deze raadde aan sperwers in het gebouw los te laten, hetgeen dan ook geschiedde.

Geluid

De sperwer maakt het zogenaamde zeemeeuw geluid pieee, pieee, pieee, pieee, pieee,

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

2 reacties

  1. Sperwer op de schutting
    Als ik vanmorgen door het raam buiten keek zat er een sperwer bij ons op de schutting. In eerste instantie wisten we niet of het een sperwer was. Wanneer ik een foto wilde nemen was hij al weg.

  2. Sperwer
    Vanmorgen heb ik sperwer gezien in het bos, hij kwam zomaar uit het niets en tegen dat ik het goed besefte was hij alweer verdwenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button