Roofvogels

Slechtvalk
5 (1)

Falco peregrinus

Inhoud

Met zijn lange, spitse vleugels die de lucht doorklieven, is de pijlsnelle slechtvalk een prooigrijper zonder weerga. De slechtvalk leeft in Europa van onherbergzame hooglanden tot aan ruige klifkusten. De slechtvalk behoort tot een van de beste vogeljagers, hij is een van de bekendste valken en is zeer populair bij valkeniers. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot vervolging door jagers en eierverzamelaars.
Hierdoor is een dramatische teruggang ontstaan in het aantal van deze valken.

De slechtvalk geeft de voorkeur aan open gebieden, zoals heide en moerasgebieden. Ook in halfwoestijnen en steppen is de slechtvalk ook te zien. Ze hebben hier het meeste voordeel van hun scherpe gezichtvermogen.
In Midden-Europa komt de slechtvalk het meest verbreid voor in de bergen met rotsen en kloven, waar hij kan broeden. De voorkeursplaatsen in het binnenland zijn steile rotswanden in rivierdalen en steengroeven.
We zien de slechtvalk in de winter vaak aan water. Daar maken ze jacht op meeuwen.

De Latijnse naam van de slechtvalk ‘pelegrinus’ betekent vreemdeling of zwerver. Men kan hem in volle zee zien als hij op weg is van of naar zijn herfst- en winterkwartier. De vogels uit het noordelijke gebied trekken het verst.

slechtvalk

Belangrijke kenmerken

  • Afmetingen

De lengte van de slechtvalk is tussen de 40 en 46 cm. Hij heeft een vleugelspanwijdte van 92 tot 110 cm. Het gewicht van het mannetje is 600 tot 750 gram, het wijfje heeft een gewicht van 900 tot 1300 gram.

  • Voortplanting

De slechtvalk is geslachtsrijp op een leeftijd van 3 jaar. De broedtijd van de slechtvalk is in de maanden maart tot mei. Hij heeft een legsel per jaar. Het wijfje legt 3 tot 4 witachtige eieren met roodbruine spikkels. De broedduur is tussen de 29 en de 32 dagen. De kuikens verblijven 35 tot 42 dagen in het nest.slechtvalk-prooi

  • Leefwijze

De slechtvalk leeft solitair en leeft voornamelijk van andere vogels. De levensverwachting in het wild is ongeveer 20 jaar.

  • Verspreiding

De slechtvalk is te vinden in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en ook in Australië.

  • Verwante soorten

Bij de ondersoorten zijn er aanmerkelijke verschillen vertoond. De kleinste soorten bevinden zich in de woestijnen en de grootste soorten zijn te vinden in de arctische gebieden.

  • Soortbescherming

De slechtvalk behoort in Europa tot de beschermde vogels. Als sommige broedparen in onveilige gebieden nestelen, worden ze vaak door vrijwilligers bewaakt. In Europa leven ongeveer 5000 paren van de slechtvalk.

slechtvalk-eierenVoortplanting

Een paartje slechtvalken zijn voor het leven verbonden. Ze broeden gewoonlijk op hoge ontoegankelijke klippen en rotsen. Het mannetje en vrouwtje keren meestal ieder jaar weer terug naar dezelfde broedplaats. De rotsrichels moeten genoeg plaats bieden aan een broedsel van vier jongen . Ze moeten ook buiten het bereik van roofdieren liggen. De slechtvalk kiest enkel begroeide plaatsen omdat ze geen nest bouwen. Ze leggen hun eieren in een eenvoudige uitholling. Op het eind van maart begint de broedtijd. Er worden dan meestal drie of vier eieren gelegd. Nadat het laatste ei is gelegd begint het broeden, dat is iets wat meestal door het wijfje op zich wordt genomen.

Voedsel en jachtgewoonte

Van de slechtvalk is bestaat zijn hoofdvoedsel uit vogels van leeuwerik en graspieper tot houtduif en moerassneeuwhoen. Wanneer de valken in de winter veelal in de buurt van riviermondingen jagen, voeden ze zich hoofdzakelijk met meeuwen, steltlopers en eenden. Het jagen gebeurt meestal door met opgevouwen vleugels vanuit de hoogte op zijn vliegende prooi te storten. De slechtvalk grijpt ook zijn prooi op de grond. Het gemiddelde aan voedsel dat de slechtvalk per dag nodig heeft is ongeveer 100 gram. Van zodra er jongen zijn heeft hij meer voedsel nodig.

Tijdens de broedtijd moeten ze vaak ver vliegen om voedsel te vinden. De grootte van hun jachtgebied ligt tussen de 40 en de 200 vierkante kilometer. Hoewel ze zelden op zoogdieren jagen verschalken ze soms ook wel eens een konijntje. Als men wil te weten komen wat hun prooidieren zijn, hoeft men enkel de plaatsen te inspecteren waar ze het verenkleed van hun prooidieren af hebben geplukt en waar ze ook hun braakballen deponeren.

De mens en de slechtvalk

Roofdieren zoals de slechtvalk staan aan het einde van de voedselketen. Ze reageren daarom zeer sterk op de schadelijke chemische stoffen die ze samen met hun prooi binnen krijgen. Enige jaren geleden was hun dramatische sterfte een direct gevolg van het gebruik van DDT. Deze gifstoffen worden door de natuur niet afgebroken,. Ze stapelen zich in de loop van de voedselketen steeds meer op. Daardoor krijgt een slechtvalk dus enorme hoeveelheden opgebouwd gif binnen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de voortplanting. Het verminderde gebruik van chemicaliën en ook van speciale beschermingsmaatregelen hebben er ondanks de tegenwerking van fanatieke eierzoekers ook toe geleid dat de sterk geslonken bestanden van de slechtvalk zich toch weer iets hebben hersteld.

slechtvalk-kuikensVeldwaarnemingen

Om de slechtvalken het best te observeren is de beste tijd de broedtijd. Dan houden de slechtvalken zich op bij steile rotsen en klippen. Als men omhoog kijkt zie je de slechtvalk in cirkels omhoog vliegen en in de lucht zweven. Deze valken zijn groter dan duiven, zelfs ook het mannetje. Men herkent de slechtvalk aan zijn gedrongen gestalte, de lange en spitse vleugels en ook aan de relatief korte staart.

Het typische aan de slechtvalk is ook de roep. Hij klinkt als ‘géég-géég-géég’. Men ziet de jagende slechtvalken buiten de broedtijd vooral bij riviermondingen en grote watervlakten. Daar maakt de slechtvalk jacht op waadvogels en eenden. Als deze vogels paniekerig opvliegen is de kans zeer groot dat er een pijlsnelle slechtvalk in de buurt is.

Goed om te weten

In de tweede wereldoorlog werden de slechtvalken afgeschoten. Dat was om te voorkomen dat de postduiven die geheime berichten vervoerden niet zouden worden verschalkt door de valken. In het Duits wordt het mannetje van de slechtvalk ‘Terzel’ genoemd omdat hij een derde kleiner is dan het wijfje.

De slechtvalk behoort tot de beschermde diersoorten. In Europa, Noord-Amerika en Japan zijn de aantallen van de slechtvalk deze eeuw zeer zorgwekkend afgenomen. De slechtvalk voedt zich in de winter met eenden, daarom wordt hij in Noord-Amerika vaak ‘eendenhavik’ genoemd. De ogen van de slechtvalk zijn groter en zien ook scherper dan de mens. Ze kunnen van op een hoogte van 300 meter een prooidier herkennen.

Geluid

Een schreeuwend gekekker ’kek-kek-kek-kek’.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 1 Gemiddeld: 5]
Toon meer

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button