Papegaaien

Grijze roodstaart
0 (0)

Psittacus erithacus

De grijze roodstaart heeft een lengte van 32 tot 37 cm, staartlengte 8,5 – 9,5 cm. Vergelijkt men een aantal exemplaren, waarvan het geslacht bekend is met elkaar, dan komt men tot de conclusie dat de mannetjes meestal het grootst zijn en de langste vleugels hebben. De verschillen zijn evenwel zo gering dat ze als geslachtskenmerk waardeloos zijn. De grondkleur is leigrijs tot lichtgrijs. Kopsveren en halsveren witachtig grijs en de vleugels donkergrijs.

Op bepaalde lichaamsdelen komen echter dezelfde kleurschakeringen voor als bij de nominaatvorm. In de regel hebben alleen de veren op de borst en de buik duidelijk zichtbare zoompjes. De staartveren bruinrood tot donker wijnrood. Bij jonge vogels meer bruingrijs. Bovensnavel aan de wortel roze, naar de punt donkerder. De kleur c.q. de kleurschakeringen is gelijk aan die van de nominaatvorm.

Verspreiding:

De grijze roodstaart is afkomstig van tropisch Afrika, ongeveer van Sierra Leone en Guinee in het westen tot Uganda. Het noordwestelijk deel van Tanzania en het zuidwesten deel van Kenya in het oosten. Noordelijk reikt het het verspreidingsgebied tot ongeveer de 10e breedtegraad.

rode-grijstaarten-vliegendVan oerwoud naar beschaving

Vroeger brachten stoom- en zielschepen de Grijze roodstaarten van West-Afrika naar Europa. De ‘zeilschipvogels’ hadden verreweg de beste overlevingskansen, ondanks de langer durende reis. Zij waren beter af dan grijze roodstaarten, die opgesloten waren in benauwde laadruimten van de stoomschepen. Daar kwam nog bij dat men aan het eind van de 19e eeuw in de veronderstelling was, dat de papegaaien tijdens de reis geen water nodig hadden. Verkeerd voedsel, het onderkomen in een enge, bedompte ruimte en de wisseling van het klimaat waren de oorzaak van een groot aantal sterfgevallen. Inmiddels worden de grijze roodstaarten binnen 20 – 30 uur naar Europa overgevlogen.

Dit geeft geen problemen, maar in tegenstelling met vroeger is de aanschaf in de uitvoerlanden aanzienlijk moeilijker, omdat de aantallen beduidend geringer zijn geworden. Bij hun aankomst komen de grijze roodstaarten in vrijwel alle Europese landen in een wettelijk geregelde quarantaine. De vogels worden dan tijdelijk in een speciale quarantaineruimte onder gebracht. In Nederland moeten zij daar gewoonlijk 30 dagen verblijven. In deze periode krijgen de ingevoerde papegaaien tetracycline, antibiotica met een brede werking, vooral tegen de zogenaamde papegaaiziekte (psittacose of ornithose). Maar behalve de verspreiding van besmettelijke ziekten zijn er nog tal van andere zaken waardoor de zinloze import van vogels niet meer hoort plaats te vinden.

Vele van de in het wild gevangen vogelsoorten sterven in het land van herkomst uit. Heel wat individuen van de inmiddels zeldzame soorten gaan dood tijdens de wrede en ondeskundige transporten of leggen het loodje door ziekten die zich tijdens de reis openbaren. Vogels die het transport wel overleven komen vaak verzwakt van de stress en de lange reis (via vele tussenstations) aan op de plaats van bestemming, waar ze vanwege hun slechte conditie en verminderde weerstand een besmettingshaard vormen voor de vogels in de omgeving. Jaarlijks worden miljoenen vogels uit hun leefgebied weggerukt om als huisdier verkocht te worden.

Dit is totaal onnodig, want het merendeel van deze vogelsoorten wordt met succes in gevangenschap gekweekt, waardoor import totaal overbodig geworden is.

Aanschaf

Voor men een Grijze roodstaart papegaai aanschaft, moet zich terdege op de hoogte stellen van de leefwijze, het gedrag en de voor de soort toepasselijke verzorging!

  • Een aanschaf voor het leven

Dat Grijze roodstaarten 100 jaar oud kunnen worden is misschien wat overdreven, maar er zijn gevallen bekend van vogels die 50, 60 en zelfs 80 jaar werden! Men moet dan ook goed voor ogen houden, dat een jonge, gezond Grijze roodstaart net zo oud kan worden als een mens. Behalve de Kakatoes bereiken alleen de Grijze roodstaarten zo’n hoge leeftijd.

Het vaststellen van de leeftijd is alleen mogelijk tot het tijdstip waarop de ogen verkleuren; dit vindt plaats tussen de 5e en 8e levensmaand. Wellicht kan de vakman de leeftijd nog schatten tot het derde levensjaar. Dat onze papegaai 5, 10 of 15 jaar oud is, kan ook de handelaar niet weten.

Men kan er evenwel van uit gaan dat erg jonge vogels, d.w.z. vogels jonger dan een jaar, in verband met de huidige invoerbepalingen, nauwelijks meer in de handel komen. Is een inmiddels vertrouwelijke jako levendig en speels dan is dat beslist een jonge vogel. Aangezien het aanbod van Grijze roodstaarten doorgaans gering is en men weinig keuze heeft, moet men wel besluiten een volwassen grijze roodstaart aan te schaffen. Met veel toewijding en geduld is ook een oudere zeer goed te gewennen.

Waarheen met de onderhuurder? Alvorens zo’n montere kromsnavel aan te schaffen, moet u bedenken waar u hem zult onderbrengen. Is er in de woning een goede plaats voor de kooi op een lichte, tochtvrije plek? Rustig en toch zo dat er contact met het gezin is? Is buiten de kooi voldoende ruimte aanwezig om te vliegen, te lopen en te klauteren? Bij of boven de kooi moet een klimboom worden aangebracht, zodat de vogel zich kan uitleven.

Het is een ontoelaatbare dierenkwellerij om een dergelijke intelligente papegaai op te sluiten in een handel verkrijgbare papengaaikooi. Houdt u er echter wel rekening mee dat grote papegaaien nooit zindelijk zijn of worden en dat zij geregeld morsen met allerlei vuil: veren, uitwerpselen, stof en voedselresten.

Huisvesting

Grijze roodstaarten kunnen in huis in een kooi, in een kamervoilière of vrij op een klimboom gehouden worden. De meeste kooien die in de handel worden aangeboden voor grote papegaaien, zijn zelfs voor het houden van één enkele vogel te klein. Wil men een Grijze roodstaart onderbrengen in een kooi met een grondvlak van 50 x 50 cm en een hoogte van 60 cm, dan moet de papegaai deze kooi meermalen verlaten.

Het eenvoudigst kan men boven de kooi een soort ‘klimrek’ aanbrengen, door een paar zitstokken kruiselings te plaatsen. Deze stokken moeten zo dik zijn, dat de vogel ze met zijn tenen voot twee derde omspannen kan. Stokken met een te geringe dikte maken dat de nagels niet voldoende afslijten en daardoor groeien de nagels vaak te hard. In de kooi en aan het ‘klimrek’ moet een taps toelopende zitstang worden aangebracht van 1,5 – 5 cm.

Voeding

Wanneer men een Grijze roodstaart ziet eten, dan begrijpt men dat deze vogels in de eerste plaats zaadeters zijn. De boven- en ondersnavel vormen tezamen met de sterke, van zwellichaampjes voorziene tong een perfecte combinatie voor het ontpellen en kraken van allerlei soorten zaden. De mondholte bevat talrijke speekselklieren, die slijm afscheiden, waardoor het vaak droge voedsel gemakkelijker naar binnen kan worden gewerkt.

Het dagelijks brood

Als ‘dagelijks brood’ hebben Grijze roodstaarten een vet- en koolhydratenrijk voedsel nodig, een zaadmengeling dat voor 60% – 70% uit oliehoudende zonnepitten en voor 30% – 40% uit koolhydratenrijke zaden, zoals haver of tarwe, bestaat. Ongeacht of het gaat om witte, gestreepte of zwarte zonnepitten, er is in de voedingswaarde geen enkel verschil.

Een en ander heeft alleen betrekking op de kleur van het omhulsel en op de prijs; de witte zonnebloemzaden zijn het duurst. Reeds bij het vaststellen van het voermengel kan men merken dat elke papegaai een eigen smaak heeft en dat deze van dag tot dag kan verschillen. Als mensen hebben wij immers ook ons eigen lievelingsgerechten, die we toch graag eens afwisselen.

Wie wil dag in, dag uit biefstuk met frieten eten?

Tevens heeft men vastgesteld, dat wanneer meerdere papegaaien worden gehouden, ‘broodnijd’ en nabootsingsdrift; de eetlust zeer kunnen veranderen en dat het meest uiteenlopende voedsel wordt genuttigd. Tot een volwaardige maaltijd hoort ook een dagelijkse portie groenvoer en vruchten als bijvoer.

Geef u papegaai altijd kleine hoeveelheden fruit, groente of gekiemde zaden tot u zijn lievelingskost en wisselende eetgewoonte kent. Als fruit kunt u behalve sappige appels en peren ook perziken, abrikozen en druiven verstrekken. Alle vruchten moeten eerst grondig worden gewassen en, indien nodig, geschild.

De pitten van perziken, pruimen en kersen zijn vanwege hun inhoud slecht verteerbaar en dienen eerst verwijderd te worden.

Na deze eet de Grijze roodstaart ook graag bessen. In aanmerkingkomen: aardbeien, blauwe bosbessen, frambozen, lijsterbessen en meelbessen. Vergeet evenwel niet dat de eetgewoonte van de Grijze roodstaart uit het oerwoud stammen!

Wat mag de papegaai drinken?

Zorg ervoor dat u roodstaart te allen tijde vers, helder drinkwater tot zijn beschikking heeft. Bij verontreiniging door etensresten, uitwerpselen enz. moet het water dagelijks meermalen ververst worden en de drinkbak moet steeds schoon zijn. Pas ingevoerde en nog niet gewende vogels mogen in het begin alleen maar gekookt water hebben.

Wanneer de Grijze roodstaart veel groenvoer en fruit naast zaadvoer eet, dan krijgt hij voldoende vitamine. Weigert hij evenwel een groot deel van het groenvoer, dan kan men dagelijks een paar druppels van een vitamine-preparaat voor Grijze roodstaarten in de drinkbak mengen.

Het wennen en tam maken

Wapent u met geduld en bekommert u de eerste dagen zo weinig mogelijk om de nieuwe huisgenoot.

Op deze manier heeft hij tijd en rust om alles in zich op te nemen en met de naaste omgeving vertrouwd te raken.

Het voeren, het verversen van het drinkwater en de controle op het eten zijn voor de vogel al opwindend genoeg ‘plotselinge gebeurtenissen brengen hem uit zijn evenwicht’

Na ongeveer een week kan men proberen de kooi van de papegaai langszaam te naderen. Bij dit dichterbij komen ziet men al gauw waar de angstgrens ligt bij een papegaai, die alleen wordt gehouden. Jonge papegaaien trachten in een dergelijke situatie met de kop naar voren in een hoek van de kooi te dringen, waarbij ze vaak krijsende geluiden laten horen. Oudere papegaaien vertonen vlucht – reacties of buigen zich achter over om zo de indringer te ontwijken.

rode-grijssaart-pootjeVele papegaaien ondernemen zelfs vertwijfelde vluchtpogingen of delen snavelhouwen uit om zich te verweren. Hoe snel de angst voor de mens en het wantrouwen verdwijnt, hangt geheel af van de papegaai.

In uitzonderingsgevallen laten sommige pas gevangen papegaaien zich reeds na een paar weken met de hand aanraken, maar het kan ook maanden, zelfs jaren duren eer men zo ver is. Om dit doel te bereiken is alleen maar geduld nodig.

Als de papegaai niet meer in paniek raakt wanneer u vlak bij de kooi staat, moet u steeds weer proberen hem met de hand door de tralies een lekker hapje aan te bieden. Verlies hierbij nooit uw geduld en praat steeds tegen de papegaai. Heeft hij eenmaal uit de hand gegeten, dan heeft u het al bijna gewonnen.

Wanneer de papegaai eenmaal begrepen heeft dat hij van u handen niets kwaad te duchten heeft, laat hij zich na een tijdje ook door de tralies zijn kop en hals krauwen. U moet evenwel vermijden andere lichaamsdelen aan te raken of de papegaai vast te pakken of vast te houden. Dit wordt slechts getolereerd door volkomen tamme papegaaien.

Tijdens het wennen moet de nieuwe huisgenoot regelmatig voorzien worden van verse takken van populieren, wilgen, essen, linden, vlier, sering of vruchtbomen. Het beknabbelen en knagen op deze takken is een uitstekende bezigheidstherapie. Al wordt van de bast vrijwel niets gegeten, niettemin krijgt de papegaai toch met de opgenomen deeltjes waardevolle mineralen en sporenelementen naar binnen.

Vele Grijze roodstaarten houden zich ook graag met speelgoed bezig. Hiervoor kan een ruw stuk ketting, een eind henenptouw of een oude leren riem dienen. Gebruikt men henneptouw, dan moeten beide uiteinden stevig worden afgebonden. Zodra het touw stuk gebeten is, moet het terstond vervangen worden, voor de vogel er in verstrikt kan raken. De ondervinding heeft bewezen, dat levendig en opmerkzame papegaaien, die op muziek en geruis (b.v. stofzuiger) reageren, vaak de beste ‘sprekers’ worden.

Vermijd vanaf het begin overtollig lawaai, het slaan met deuren os andere onrust. Reageert uw beschermeling met luid en doordringbare gekrijs, dan kan men de kooi tijdelijk afdekken met een donkere doek. Bij veel papegaaien kan men zelfs met behulp van dergelijke donkere doek het geschreeuw tot op zekere hoogte afleren. Zodra de papegaai begint te schreeuwen wordt de doek over de kooi gelegd en pas na circa een halfuur verwijderd.

Of men succes heeft met de methodehangt af van de Grijze roodstaart. Of men de kooi gedurende de nacht af wil dekken, dient van geval tot gavel bekeken te worden. Enerzijds verhindert het weefsel dat er een goede circulatie plaatsvindt tussen kamerlucht en kooilucht, zodat de vogel te weinig zuurstof krijgt. Anderzijds kunnen Grijze roodstaarten in het schemerdonker door een plotselings lichtival, b.v. door schijnsel van auto-kop-lampen, gemakkelijk schrikken en zich door doelloos heen en weer te fladderen, bezeren, papegaaien zien in het halfdonker erg slecht en kunnen bepaalde obstakels niet waarnemen.

Het is dan ook in alle gevallen het beste de kooi ‘s nachts af te dekken als men, wat de slaapplaats van de papegaai betreft, rekening moet houden met eventuele verstoringen. Voor deze tamme papegaai is het koffie pauze, laat de koekjes maar komen!

De woonkamer veroveren!

Wanneer uw Grijze roodstaart zich in ‘tralieburcht’ op zijn gemak voelt en hij geen angst meer heeft voor de vreemde omgeving, dan mag hij zijn kooi verlaten. Open het kooideurtje en laat het openstaan. Waagt de papegaai zich na geruime tijd nog niet over de drempel, dan kunt u een ‘brug’ voor hem maken. Neem een lange ronde stok – bijvoorbeeld een bezemsteel – en steek die door de opening naar binnen.

Op deze manier kan jako de kooi verlaten of er bovenop klimmen. Mocht hij bij de eerste poging op de grond terechtkomen, laat hem dan gerust even rondtrippelen. Zet op een gegeven moment de kooi ook op de grond, zodat de papagaai naar binnen kan.

Op de hand gaan zitten.grijze-roodstaart-tam

Om uw Grijze roodstaart te leren op uw hand te klimmen en op de zrm en schouder te gaan zitten, doet u het volgende: zet de vogel om te beginnen op de grond.

Een Grijze roodstaart voelt zich daar uiterst onzeker en zal de eerste de beste gelegenheid aangrijpen om naar een hoger punt te klimmen. Houd de papegaai een ongeveer 1,5 lange ronde stok voor de poten, zodat hij hier langs omhoog kan klimmen.

Zit de papegaai eenmaal op de stok, til hem dan op. Is de papegaai daar uiteindelijk aan gewend en klimt hij zonder moeilijkheden op de stok, verklein dan van lieverlede de afstand tussen u en de papegaai. Heeft de papegaai door dat een en ander in het geheel niet gevaarlijk is, dan is de weg van de stok naar de hand slechts een stapje.

Om de papegaai dit stapje te laten maken trekt men de vrije hand de steel langzaam door de andere, zodat de afstand van het eind van de stok waar de papegaai zit, tot de hand almaar kleiner wordt. Na een aantal vergeefse vluchtpogingen blijft jako niets anders over dan op de hand te klimmen. Zoals bij alle pogingen om een papegaai tam te maken, is ook hier het succes afhankelijk van het geduld en het aanvoelingsvermogen van de verzorger.

Verzorging

Een warm plekje?

Een Grijze roodstaart die eenmaal goed gewend is, heeft ondanks het warme klimaat van zijn vaderland, geen bijzonder warme plaats nodig. Een kamertemperatuur van 18 tot 20 graden is meer dan voldoende.

Goed geacclimatiseerde jako’s die in een buitenvolière gehouden worden, kunnen in de herfst blijven tot de eerste nachtvorsten. Bij jonge, pas gevangen vogels is uiterste voorzichtigheid geboden bij klimaatsveranderingen; het acclimatiseren moet uiterst zorgvuldig geschieden.

Bovendien zijn de roodstaarten zeer gevoelig voor tocht en daar dient terdege rekening mee gehouden te worden wat betreft de plaats van de kooi, de klimboom of de kamervolière.

Het verenkleed

Normaliter vetten de vogels hun veren in met vet uit de stuitklier. Bij de papegaaien is deze klier sterk degenereerd. Zij beschikken over poederdons, dat dezelfde functie verricht: de veren blijven soepel en waterafstotend. Door het poeder over de veren te wrijven, worden deze stoffig grijswit.

Als een papegaai zich flink schudt, komt er in de omgeving een laagje heel fijn wit stof te liggen. In het wild wordt dit poeder er bij tijd en wijle door de regen afgespoeld. Is de papegaai volkomen tam zal hij genieten wanneer u hem meeneemt naar de badkamer en hem voorzichtig besproeit met een handdouche. Is de papegaai nog schuw, breng hem dan niet aan het schrikken. Neem een plantensproeier, die gebruikt wordt voor kamerplanten, vul hem met water en besproei daarmee de vogel voorzichtig.

Het wordt dan tegelijk duidelijk of jako hiervan houdt of niet. Sommige Grijze roodstaarten ploeteren graag in ondiep water, terwijl andere, net als de kippen, liever een stofbad nemen.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

2 reacties

  1. RE: Grijze roodstaart – Psittacus erithacus
    Grijze roodstaartpapegaaien zijn geslachtsrijp wanneer ze vier tot zeven jaar oud zijn 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button