Esdoornfamilie

Noorse esdoorn
0 (0)

Acer platanoides L.

Inhoud

De Noorse esdoorn is een boom van lager gelegen gebieden, dit in tegenstelling tot de Gewone esdoorn. Van nature komt hij als nogal zeldzame bijmenging in lindebossen, rivier begeleidende ooibossen of eiken-haagbeukenbossen voor. Slechts zelden vindt men de noorse esdoorn boven 1000 m. De kern van het areaal ligt in het Oostzeegebied.

De noorse esdoorn wordt minder hoog dan de Gewone esdoorn (zelden meer dan 25 m), en wordt ook niet zo oud (300-350 jaar). Net als bij de verwanten wordt ook het strooisel van de Noorse esdoorn gemakkelijk verteerd en levert dan een waardevolle, biologisch actieve humus op. De noorse esdoorn wordt vaak in parken en langs wegen aangeplant, niet in de laatste plaats om de fraaie gele of soms roodachtige herfstkleur.

Er zijn ook talrijke Cultuurvormen, waaronder vele met rode bladeren. Gezien de afnemende ruimte in onze binnensteden wordt de cultivar ‘Globosum’ steeds belangrijker; hij onderscheidt zich van de wilde vormen door zeer langzame groei en een kroon die lange tijd een dichte bolvorm behoudt.

noorse-esdoornVooral bij aan geplante bomen ziet men in de zomer vaak vele zwarte, teerachtige vlekken op de bladeren verschijnen. Het betreft hier aantasting door een algemene schimmelsoort, Rhytisma acerinum, de verwekker van de teervlekkenziekte. Ook andere esdoorn soorten zijn er vatbaar voor, vooral de Gewone esdoorn.

Anders dan bij de Gewone esdoorn zijn hier de bladeren kaal en glanzend, de lobben hebben slechts weinige, in een fijne punt eindigende tanden aan de rand. Breekt men de bladsteel door, dan treedt melksap uit (ook een belangrijk verschilkenmerk tegen over de Suikeresdoorn). In onbebladerde toestand kan men de Noorse esdoorn herkennen aan de tegenoverstaande, eivormige, meestal wijnrode en tegen de twijg aangedrukte winterknoppen.

Kenmerken

De Noorse esdoorn is als solitair een imposante boom, vooral wegens zijn prachtige, geelachtige bloemen, die vlak voor de bladeren verschijnen, maar ook wegens de diep goudgele of soms roodachtige herfstkleur.

Habitus

Tot 35 m voor de verschijningsvorm van deze boom.

noorse-esdoorn-bladeren
Bladeren

Een blad van de noorse esdoorn is ongeveer 10 – 20 cm lang en breed, met 5 (zelden 7) spits toelopende lobben, deze aan de rand met schaarse, fijntoppig tanden, de bochten daartussen afgerond, aan weerszijden zwak glanzend, kaal. Steel met melksap.

Bloemen

Vanaf April bloeit de noorse esdoorn. Geelgroen, in eindelingse, rechtopstaande tot knikkende pluimen.

Vruchten

De noorse asdoorn draagt vruchten van september tot oktober. Beide deelvruchten staan onder een stompe hoek op elkaar, nootjes plat.

boomschors
Schors

De schors is eerst lichtgrijs en glad. Schors later donkergrijs tot bijna zwart, met dicht opeenstaande overlangse spleten, zonder afschilferende schubben.

Verspreiding

De Noorse esdoorn is te vinden in Europa, Kaukasus en in Klein-Azië.

Standplaats

De noorse asdoorn komt hoofdzaak voor in het heuvelland en in laaggebergten, in gemengde loofbossen. De noorse esdoorn heeft voorkeur voor licht tot matig vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende bodems en stelt minder hoge eisen dan de Gewone esdoorn. De noorse esdoorn prefereert halfschaduw.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button