Natuur

Aarde
0 (0)

Inhoud

D e aarde is altijd als woonplaats van het menselijk ras geweest. Maar wat weten we in feite over deze planeet? De aarde verandert voortdurend. Sommige veranderingen zijn duidelijk merkbaar – de dag gaat over in de nacht en de lente in de zomer. Aan de basis van deze veranderingen ligt de wenteling van de Aarde om haar as en haar omloop rond de zon.

Maar diep in de Aarde heeft ook de hoge temperatuur in de mantel invloed op de structuur van de buitenste laag, de aardkorst. Naast de natuurlijke evoluties ondergaat de Aarde ook wijzigingen door toedoen van de mens. Activiteiten zoals landbouw, mijnbouw en de bouw van dorpen en steden veranderen het uiterlijk van de Aarde. De rivieren, de meren en de lucht worden verontreinigd, zelfs de beschermende ozonlaag in de atmosfeer is aangetast door het vrijkomen van chemische stoffen in de lucht. Als gevolg daarvan is het evenwicht van het aardse ecosysteem ernstig verstoord. Een betere kennis van onze planeet – de gesteenten, de bodem, het water en de gassen – kan ons helpen de Aarde leefbaar te houden voor de toekomstige generaties.

aarde

Vroeger

Heel vroeger zei men: ‘De aarde? Dat is een platte schijf! Nu weet men wel beter! Er zijn foto’s gemaakt van de aarde vanuit ruimteschepen. Daarop zie je duidelijk dat de aarde rond is. Een globe is ook een bol. Ze stelt de aarde verkleind voor.Je ziet er de polen op, je ziet ook de aardas, die staat wat schuin. In een dag draait de aarde om haar as. In een jaar draait ze ook nog om de zon. Die vormt het middelpunt van ons stelsel. De zon staat ver van ons vandaan, zo’n 150 miljoen kilometer! De aarde is een planeet. Een planeet beschrijft een baan om de zon. De andere planeten zijn: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

De aarde vanop de maan

Een ruimtevaarder maakte deze foto.
Hij stond op de maan, je ziet een halve bol aan de hemel.
Het is de helft van de aarde, de zon schijnt erop.
De andere helft zie je niet daar is het donker.
Op de lichte helft is het dag, op de donkere helft is het nacht.

 

 

 

Oorsprong van de aarde

De Aarde ontstond zowat 4,5 miljard geleden. Het is geen echte bol, omdat de polen lichtjes afgeplat zijn.

Polaire straal: 6.356.8 kilometer
Equatoriale straal: 6.378.2 kilometer
Oppervlakte: 510.100.000 vierkante kilometer
Volume: 1.083.000 miljoen kubieke kilometer

Het diepste gat dat men tot nu toe in de aardkorst heeft geboord, bedroeg 15 km. Dat is slechts een speldenprikje in het oppervlak van de reusachtige wereldbol, met een diameter ban 12.756 km, waarop wij leven. Onze rechtstreekse waarneming is beperkt tot de gesteenten in de aardkorst, het water in de oceanen en de gassen in de atmosfeer die de Aarde omringt. Wat de geologen over het binnenste van onze planeet weten, komt uit de tweede hand, zoals de patronen van aardbevingsgolven die door de aarde gaan. We kunnen ook de samenstelling van meteorieten analyseren. In de veronderstelling dat die op dezelfde manier ontstaan zijn als de Aarde en de rest van het zonnestelsel, kunnen we daaruit enkele conclusies trekken over de materialen die diep onder ons in het binnenste van de Aarde voorkomen.

Ontstaan van de aarde

Het zonnestelsel – de zon en haar planeten – ontstond uit een roterende massa van gas en stof.

zonnestelsel

  1. Door de rotatie begon deze massa in te krimpen en verzamelde het materiaal zich in het centrum.
  2. Kernreacties in dit centrum resulteerden in de eerste zonnestralen..
  3. De planeten werden gevormd toen de rest van het stof zich verzamelde in draaikolken (4)
  4. Bij de vorming van elke planeet zonk het zwaarste materiaal naar het centrum en bleven de lichtere vaste stoffen, vloeistoffen en gassen aan de buitenkant achter. Door de warmte die tijdens deze vormingsfase werd opgewekt, bleef het aardoppervlak lang een vulkanische brij. Na miljoenen jaren koelde het af en ontstond de atmosfeer.

Het inwendige van onze planeet. Als we de Aarde zouden doorsnijden, zouden we zien dat ze net als een ui bestaat uit cirkelvormige lagen. Het gedrag van schokgolven tijdens aardbevingen bevestigt dat. 

Binnenkern
De vaste massa in het centrum van de aarde, met een straal van 1.600 km, is waarschijnlijk een zware klomp samengeperst ijzer met kleine hoeveelheden andere metalen, zoals nikkel.

Buitenkern
De buitenkern, 1.820 km dik, is de enige vloeibare laag in de Aarde.
Ze bestaat voornamelijk uit gesmolten ijzer.
De constante circulatie van dat ijzer is de oorzaak van het magnetische veld van de Aarde.

binnenkant aarde

De mantel
De mantel beslaat het grootste deel van de Aarde, zowat 82 procent van haar volume.
Hoewel nabij de grens met de korst een zachtere laag voorkomt, bestaat hij uit vast materiaal, rijk aan siliciumdioxyde.

Aardkorst
Het lichtste materiaal vormt aan de buitenkant een korst van een paar tientallen kilometers dik.
Er zijn twee soorten korsten: een granietachtige korst die de continenten vormt en een zwaardere magnesiumrijke korst onder de oceanen.

De geologische tijdschaal

Als we het over de ouderdom van de Aarde hebben en de opeenvolgende fasen in haar evolutie, dan rekenen we met enorm lange tijdsperioden die miljarden jaren omvatten. In feite kunnen we de geschiedenis van de Aarde in twee grote fasen opsplitsen. Het Fanerozoïcum beslaat de laatste 590 miljoen jaar en heeft een heleboel dingen nagelaten in de vorm van fossielen. Het Precambrium omvat alles wat eraan voorafging, tot aan het ontstaan van de Aarde zowat 4.500 miljoen jaar geleden. De recentste onderzoekingen suggereren dat er al leven op Aarde was sedert het ontstaan van de vaste gesteenten en de oceanen.

atmosfeerDe atmosfeer

Het lichtste deel van de Aarde is de atmosfeer, een gasvormig omhulsel rond de buitenkant van onze planeet, een ander woord voor atmosfeer = dampkring. Hoe licht gassen ook mogen zijn, toch hebben ze een gewicht. De atmosfeer is dus het meest samengepakt en het dichtst nabij het aardoppervlak en dunner met de hoogte.

 

Hoe ziet de aarde eruit?

Op aarde is er land, er is ook water. Dat zie je heel goed op een globe, wat daar blauw is, is water op aarde. Wie goed kijkt, merkt ook nog wat op, er is op aarde meer water dan land. 2/3 van de aarde wordt bedekt door water, 1/3 deel is dus land. Op de globe zie je drie heel grote zeeën, het zijn oceanen. Een ander woord voor oceaan is wereldzee. De grootste is de stille zee of grote oceaan. De Atlantische en de Indische Oceaan komen op de tweede en derde plaats. Er zijn zeven grote stukken land. Het zijn: Europa, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Antartica. Antartica ligt op de zuidpool, het is met ijs bedekt.

moeras

 

Een moeras. De zandbodem is verzadigd met water, hij is dus niet meer stevig. Een moeras is erg gevaarlijk. Gelukkig zijn er niet veel moerassen meer.

 

 

 

mont-blancDe zee is niet overal even diep. Midden op de oceaan is de diepte vier- tot zesduizend meter, er zijn een paar geulen die dieper zijn. De diepte is daar wel meer dan 10.000 meter. Bergen kunnen hoog zijn, de hoogste op aarde is 8880 meter. Meerdere bergen vormen een gebergte. Een gebergte tussen de 500 en 1500 meter hoog is een middelgebergte, dat vinden we in België. In Nederland zijn geen bergen. Bergland van meer dan 1500 meter hoog is een hooggebergte.
De Alpen vormen een hooggebergte. De hoogste berg van Europa ligt in Frankrijk, het is de Mont Blanc, deze is 4810 meter hoog.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button