Natuur

Aardbevingen

Inhoud

Een aardbeving is een trilling in de aardkorst. Ze worden meestal veroorzaakt door een beweging van de platen die samen de aardkorst vormen. De oorzaak kan ook liggen bij een vulkaanuitbarsting, een meteoorinslag, een ondergrondse explosie of een instorting van bijvoorbeeld een mijn.

aardbevingHoe ontstaat een aardbeving?

Aardbevingen ontstaan wanneer grote gesteentemassa’s in de aardmantel zich schoksgewijs verplaatsen. Hierdoor ontstaan trillingen die zich met vaak grote snelheden verplaatsen.

Of het begin van een aardbeving, ook wel hypocentrum genoemd. Wanneer de schokken dan aan het aardoppervlak komen, merkt men de aardbeving pas op.

Het epicentrum van een aardbeving is het punt aan het oppervlak van de aarde recht boven de aardbeving. De meeste aardbevingen komen voor in smalle gebieden langs de grenzen van tektonische platen. Tektonische platen zijn delen van de aardkorst die los zijn van elkaar maar wel langs elkaar en tegen elkaar schuiven.

Vooral waar deze platen tegen elkaar schuiven. (de Himalaya, de Andes en Japen) en langs elkaar schuiven (zoals langs de San –Andreasbreuk in Californië) komen aardbevingen voor. Bij de schoksgewijze verplaatsing van gesteente ontstaan 3 soorten trillingen die met grote snelheid de aarde doorlopen:

 • Longitudinale golven
 • Transversale golven
 • Oppervlakte golven

Ze worden alle drie uit het hypocentrum gelijkertijd uitgestraald, maar bereiken door het verschil in snelheid de seismografisch stations enige tijd naar elkaar. Uit dit tijdsverschil kan met de plaats van het centrum van de trillingen op het aardoppervlakte berekenen. De meeste aardbevingen zijn ondiep. Het hypocentrum ligt dan niet dieper dan 60 kilometer.

Opinies hebben meer schade berokkend aan deze kleine wereld dan pest en aardbevingen.

Voltaire

Aardbevingen hebben meerder oorzaken dan de bovengenoemde namelijk

 • Doordat een meteoriet op aarde inslaat.
 • Wegens het instorten van ondergrondse grotten binnen in de aarde.
 • Vanwege het uitbarsten van vulkanen.
 • Door plotselinge verschuivingen van gesteentelagen.

Aardbevingen die ontstaan door het verschuiven van gesteente noemen we ook wel tektonische aardbevingen.

Wat zijn de gevolgen van aardbevingen en wat doet men eraan?

aardbevingenDe gevolgen van een aardbeving, hoe groot of hoe klein ook, zijn nooit prettig voor de mensen die er wonen. Alleen al de schrik bij een schokje van de aarde vinden veel mensen al verschrikkelijk.

Een aardbeving die vrij krachtig is, is in staat miljoenen tonnen steen in enkele seconde te verplaatsen en duizenden vierkante kilometers land kunnen door een beving geraakt en beschadigd worden.

Vooral in grote steden is de schade vaak groot, want gebouwen storten in of schudden op hun grondvesten en mensen raken bedolven onder het puin.

Vaak vliegt er glas, steen en allerlei andere dingen door de straten. Mensen raken in paniek, zoeken meteen naar overlevenden. Kortom één grote chaos. De overheid zorgt in gebieden waar veel rampen voorkomen dat er regelmatig geoefend wordt met wat ze moeten doen wanneer en een ramp is.

Ze leren bijvoorbeeld onder de tafels kruipen, beschutting zoeken onder bogen, in deuropeningen enz. Niet alleen in de grote steden is het risico groot, want op platteland zijn de huizen nog minder stevig en kan een kleinere schok al voor veel schade zorgen.

Ook heeft men hier geen geld om opnieuw te beginnen en men is al helemaal niet verzekerd tegen natuurrampen. Er zijn natuurlijk niet alleen gevolgen voor de mens. Een aardbeving kan ook zorgen voor een vloedgolf. Deze ontstaat alleen als het epicentrum onder zee ligt. De bodem van de zee zakt dan of komt omhoog, waardoor er water toe of weg stroomt. Daardoor ontstaat er een golf die zich in allerlei richtingen voortplant.

Deze golf is enkele tientallen centimeters hoog en stroomt met honderden kilometers per uur. Dit zorgt niet altijd voor een ramp, maar wel als deze golf ondiepere kustwateren bereikt. Dit komt doordat de golf dan afremt en hoger wordt. Als dit enorme golven worden, noemen we ze tsunami’s (Japans woord voor vloedgolf) In kustgebieden, vooral in gebieden rondom de Grote Oceaan, komen ze vaak voor en kunnen ze grote verwoestingen aanbrengen.
Seismograaf

Hoe wordt een aardbeving gemeten?

De kracht van een aardbeving kun je meten. Dit doe je met een speciaal apparaat. Dat apparaat heet een seismograaf. Voor “de kracht van een aardbeving” zegt men ook wel “magnitude”. Mensen die de magnitude meten heten seismologen.

Zoals jullie zien bestaat een seismograaf uit een standaard, een rol registratiepapier die vastzit aan een standaard wat ze samen de slinger noemen, een gewicht met een pen eraan vast.

 

De theorie van Wegener

Volgens de theorie van de Duitse geleerde Alfred Wegener bestond de aarde al lang geleden uit één massa land en drijft langzaam uit elkaar. Het blijkt dat de aardkorst in het midden van de Atlantische Oceaan regelmatig openscheurt en deze scheuren worden weer opgevuld met vloeibaar gesteente (magma) uit de aarde. OP deze manier wordt er steeds meer bodem op de oceaan gemaakt en drijven de werelddelen steeds verder uit elkaar.

Dit gebeurt alleen bij de nieuwe oceanen zoals de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. Omdat de nieuwe oceanen steeds groter worden, worden de oude oceanen in elkaar gedrukt. De Middellandse Zee noemen we een zee maar eigenlijk is het een hele oude oceaan die zover in elkaar is gedrukt dat hij steeds kleiner is geworden.

Hele grote platen steen en aarde van kilometers lang worden in de geologie: schollen genoemd. Soms worden twee schollen langs elkaar gedrukt zoals op de bodem van de Middellandse Zee. De druk tussen de schollen wordt steeds groter en groter totdat ze plotseling van elkaar los schieten. De schollen op de bodem van de oceaan duwen dan in de grond van het vasteland van Griekenland.

De ene schol schuift over of onder de andere schol. Dit noemen de geologe subductie. De grond komt op die plek omhoog en de aardbodem begint dan enorm te schudden en dit noemen we een aardbeving. Aardbevingen kunnen worden geregistreerd door een seismograaf.

Zo’n seismograaf registreert alle trillingen van de aarde. Er zijn twee verschillende soorten seismografen. De eerste registreert de verticale beving van de aarde. De tweede registreert de horizontale bewegingen van de aarde. Om te bepalen waar een aardbeving plaats vind, zijn drie seismografen nodig. Een verticale seismograaf registreert het omhoog en omlaag gaan van de aardkorst. De twee horizontale seismografen vinden de van noord naar zuid richten en de van oost naar west richting.

schaal van richterDe schaal van richter

De kracht van een aardbeving geven we aan met de schaal van Richter. Het is een cijfer tussen de o en de 8 en wordt steeds in kranten of bij het nieuws vermeld.

Veel mensen hebben dan geen idee wat de ernst van de aardbeving dan betekend, maar waarom wordt de schaal van Richter en dan toch bij vermeld? Dit heeft te maken met de wens om wetenschappelijker te zijn.

Omdat de schaalverdeling van Mercalli te subjectief was, bedacht de Amerikaanse seismoloog Charles Richter in 1835 zijn eigen schaalverdeling. Die is gebaseerd op metingen door een seismograaf. De cijfers op de schaal van Richter geven aan hoe sterk deze golf is. De aardbevingen onder de 5,5 op de schaal van Richter zijn niet zonder gevolgen, maar ook niet erg rampzalig. Na 5,5 wordt het pas echt rampzalig.

Schaalverdeling van de schaal van Richter

 • 0,1,2: = niets
 • 3: = lichte trilling (alsof er een vrachtwagen door de straat rijdt)
 • 4: = matig tot sterk (deuren rammelen, schilderijen slingeren)
 • 5: = sterk (voorwerpen zoals vazen vallen om, bomen bewegen)
 • 5,5: = Zeer sterk, schade aan gebouwen, schoorstenen breken.
 • 6: = Vernielend, paniek, grote schade aan gebouwen.
 • 7: = Verwoestend, gebouwen zijn zwaar beschadigd, gasleidingen breken waardoor branden ontstaan, viaducten storten in.
 • 7,5: = Vernielend, veel gebouwen storten in, scheuren in de aarde.
 • 8: = Catastrofaal, meeste gebouwen verwoest, rails buigen.
 • 8.5: = Zeer catastrofaal. Hele steden worden verwoest, rotsen scheuren, het landschap veranderd helemaal.

Aardbevingen in België

In België komen er bijna geen aardbevingen voor, en als ze wel komen dan zijn ze niet zo hevig als in andere landen. Maandagochtend op 22 juli (2002) om 7.45 uur was er zo 10 seconden lang een lichte aardbeving voelbaar in verschillende delen van ons land.

Tags
Toon meer

Gerelateerde artikelen

2 reacties

 1. Om aardbeving te voorkomen is voeding van zuurstof en zuurstof
  water nodig te gebruiken tegen de aardbeving, doordat de zuurstof en zuurstof water toe te voegen in de grondbodem,zeebodem, rivierbodem, oceaanbodem.

 2. Aardbeving
  Zuurstof en zuurstof water gebruiken tegen aardbeving. Zuurstof en
  zuurstof water toevoegen in de grondbodem, rivierbodem, zeebodem,
  oceaanbodem tegen aardbeving. De zuurstof en zuurstofwater is
  voeding voor de grondbodem, zeebodem, rivierbodem, oceaanbodem,
  zand, rotsen, stenen.
  Want een boom, plant, enzovoorts heeft als voeding nodig water, zon,
  zuurstof, zuurstofwater. Groente planten, vruchten planten, enzovoorts
  heeft zon, zuurstof, zuurstofwater en water nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button
Sluiten