Roofdieren

Wasbeer
0 (0)

Procyon lotor

Inhoud

Wasberen gebruiken hun voorpoten bij het zoeken naar voedsel als handen. In ondiep water voelen ze onder stenen en in de modder naar prooidieren terwijl ze daarbij vaak voor zich uit staren. Dit gedrag is aangeboren want ook in gevangenschap opgegroeide dieren gooien hun voedsel in het water om het vervolgens onmiddellijk weer uit te vissen. Dit “vervangingsgedrag” heeft vaak tot de verkeerde veronderstelling geleid dat wasberen het voedsel “schoon wassen” voordat ze het op te eten. In het voorjaar en in de zomer voedt een wasbeer zich vooral met regenwormen, slakken en andere ongewervelde bodem- en waterdieren. Over het algemeen vangt een wasbeer geen grote dieren.

Een wasbeer vormt daarom geen grote bedreiging voor jachtwild. De door een wasbeer aangerichte schade zoals het plunderen van nesten wordt vaak schromelijk overdreven. Deze aardige ogende dieren die vanwege hun pels ongeveer 50 jaar geleden ingevoerd werden, hebben zich in de Europese bossen naar schatting vermeerderd tot verscheidene tienduizenden exemplaren.

Om de aantallen binnen de perken te houden, is de jacht op wasberen in de meeste Europese landen geheel opengesteld – vanwege hun nachtelijke en teruggetrokken leefwijze echter zonder veel resultaat. In de herfst leggen de wasberen door het eten van eikels, vruchten en alles wat ze verder nog kunnen vinden een zo dik mogelijke vetlaag aan om de magere wintermaanden door te kunnen komen. Bij langer aanhoudende vorst houden ze net als bruine beren een winterrust.

wasbeer-jong
Jonge wasbeer

Uiterlijk

De wasbeer, die ongeveer even groot is als een vos heeft een gedrongen lichaam. De twee markantste kenmerken van deze dieren zijn een zwart met wit gezichtsmasker en een lange, dichtbehaarde staart met een vacht die uit afwisselend lichte en donkere ringen bestaat.

Levenswijze

Wasberen leven solitair en gaan bijna uitsluitend ‘s nachts op zoek naar voedsel. Ze kunnen goed klimmen en behendig over boomtakken lopen. In tegenstelling tot boommarters kunnen ze echter niet van de ene boom naar de andere springen. Wasberen kunnen uiteenlopende geluiden produceren van een waarschuwend gegrom tot lang aangehouden trillers en een schel gekwetter. Jonge dieren maken soms een geluid dat aan een huilende baby doet denken. In de nazomer en de herfst bouwen wasberen een vetreserve op, waar ze in koude perioden in de winter op kunnen teren.

wasbeer-boomVerspreidingsgebied

De wasbeer komt oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Amerika. Vanwege zijn pels werd hij omstreeks 1950 in Europa ingevoerd. De enkele tientallen dieren die bewust zijn uitgezet of uit speciale farms ontsnapten, hebben zich ondertussen tot ongeveer 100.000 exemplaren vermeerderd, ze komen nu in heel Duitsland en een enkele keer ook in Limburg en de Achterhoek voor. Wasberen geven de voorkeur aan loof- en gemengde bossen, maar worden ook wel eens aangetroffen in grotere parken in steden. Ze houden zich het liefst in de buurt van water op.

Voedsel wasbeer

In het water levende kleine dieren, insecten, regenwormen, eieren en jonge vogeltjes; in de herfst voornamelijk bessen en vruchten.

wasbeer-pootafdruk
Pootafdruk van de wasbeer

Voortplanting

De paartijd loopt van januari tot maart. De jongen (meestal 3-5 per worp) worden blind en met een dunne vacht geboren, meestal in een holle boom. Vanaf een leeftijd van 2 maanden gaan ze met hun moeder mee om eten te zoeken. Aan het eind van de winter, als de paartijd weer is aangebroken, verlaten ze hun moeder.

Herkenbaarheid

De wasbeer is door zijn donkergeringde staart te onderscheiden van de ongeveer even grote wasbeerhond.

Bijzonderheden wasbeer

Bij het zoeken naar voedsel gebruiken wasberen hun voorpoten als een soort handen. In stilstaand water tasten ze onder stenen of in de modder naar hun prooi, met hun blik dikwijls in de verte gericht. Dit gedrag is aangeboren, ook tamme wasberen gooien voedsel dat ze van een mens krijgen eerst in het water om het er vervolgens meteen weer uit te vissen. Hierdoor is het misverstand ontstaan dat wasberen hun voedsel eerst schoonwassen voordat ze het opeten.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

Gerelateerde artikelen

2 reacties

 1. RE: Wasbeer – Procyon lotor
  Kan u mij laten weten hoe men een wasbeer kan vangen ?
  Ik heb in de zolderruimte al verschillende nachten lawaai ontdekt en vrees dat het een wasbeer is. Hoe van dat dier af te raken ?
  Alvastbedaknt voor de hulp
  Met vriendelijke groeten,
  Carine De Wit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button