Roofdieren

Fret
0 (0)

Mustela Putorius Furo

Een fret is een speels diertje met een zachte dikke vacht en het formaat van een uitgerekte cavia. Meestal wit met rode oogjes, soms bruin met donkere oogjes. Dat is snel duidelijk, maar wat voor soort dier is het nu? Waarvan is de ‘familie’ en waar komt het vandaan Voor de antwoorden hierop is meer informatie nodig.

 • De familie

Een konijn is een knaagdier, zoals ook een cavia, hamster en muis. Een fret is hier helemaal geen familie van en is een ander soort dier. Een fret is, net als de kat en de hond, een roofdier. Deze indeling zegt nog niet veel over het dier zelf.

Tip: Een fret is geen knaagdier zoals een hamster maar net als de hond een roofdier.  De officiële, Latijnse, naam voor de fret is Mustela Putorius Furo. Het eerste deel, Mustela, geeft aan in welke familie de fret zit. De familie van de wezelachtigen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook de hermelijn, de wezel, de boom- en steenmarter en ook de bunzing. De bunzing heet ook Putorius en daarmee is duidelijk geworden dat de bunzing en de fret nauw verwant zijn. Het laatste stukje, Furo, is het deel van de naam dat alleen voor het fretje geldt. Als we een sterk vereenvoudigde vergelijking maken met echte familie dan is de fret;

 1. geen familie van het konijn,
 2. de achterneef van de hond,
 3. de neef van de otter en
 4. de zoon van de bunzing.

Het ontstaan van een fret?

De familieband tussen het fretje en de bunzing is te vergelijken met die tussen een teckel en de wolf of die tussen melkkoe en oeros. Het fretje is een door de mens lang geleden tot huisdier gemaakte bunzing. Welke bunzingsoort nu precies de voorvader was is, net als bij de hond, niet helemaal meer te achterhalen. Hoogstwaarschijnlijk hebben de steppenbunzing èn de europese bunzing beiden een rol gespeeld. Onder andere de kleur van de ondervacht en het verspreidingsgebied van beiden wijzen in deze richting.

Deze bunzingsoorten hebben vooral kleine knaagdieren zoals muizen en ratten op hun menu staan. Deze knagers kwamen in flinke aantallen rond de huizen voor omdat ze op het afval af kwamen. De bunzingen kwamen dus ook vlakbij de bewoning om te jagen. Omdat de mensen ratten en muizen vroeger ook liever niet in huis of in de buurt hadden sloten ze een ‘verbond’ met de bunzingen. Het hoofdstuk ‘Het nut van de fret voor de mens’ gaat hier verder op in.

Domesticatie

Het tot echt tam huisdier maken gaat natuurlijk niet zo snel. Daar gaan honderdenjaren overheen. Dit proces heet domesticatieproces. De huisdierversie van het in het wild levende dier noemt men gedomesticeerd. Bijvoorbeeld de melkkoe is een gedomesticeerd rund. De fret is ook een gedomesticeerd dier. De Romeinen hielden al fretjes. Daarvoor waren ze dus al ‘getemd’.

Oorsprong

De oorsprong van de fret ligt vermoedelijk in het Noord-Oostelijke deel van het Middenlandse zeegebied. Omdat zij erover geschreven hebben is het aantrekkelijk om aan te nemen dat de Romeinen voor de verspreiding door West-Europa hebben gezorgd. De Batavieren echter, hadden dan wel geen geschreven geschiedenis maar misschien wèl fretten. We weten het niet zeker. In ieder geval blijkt uit schilderijen, wandkleden en verhalen dat de fret reeds in de vroege middeleeuwen over heel Europa gehouden werd. Pas nadat de Europeanen ontdekt hadden dat de wereld rond was en koloniën stichtten kwam de fret ook daar terecht. Nu worden ze in Amerika, in Australië, kortom over de hele wereld gehouden.

Niet in het wild

Regelmatig kunt u pseudowetenschappelijke artikelen in dag- en weekbladen lezen waarin, naast de bunzing, de fret als inheems roofdier wordt genoemd. Een enkele keer wordt zelfs in deze tijden nota bene in het kader van milieubescherming de zwarte piet van wildschade aan onze inheemse roofdieren, inclusief de fret(!), toegespeeld. Onjuist, heel verwarrend en onnodig. Fretjes komen niet in het wild voor! Alleen in een klein gebied in Nieuw Zeeland, waar geen andere roofdieren leven en de omstandigheden erg gunstig zijn, houdt een groepje verwilderde fretjes stand.

In ons land, waar de Europese bunzing het al moeilijk heeft, overleven ze echt niet.
Een fretje is net als een kat of een hond een roofdier en een huisdier. Het hoort en kan niet in de vrije natuur leven en een fretje mag dus nooit zomaar ‘vrij’ gelaten worden. Dat is het domein van de bunzing.

Tip: De fret komt niet in het wild voor omdat het een huisdier is.

De zwartvoet bunzing

In Amerika leeft een, bijna uitgestorven, bunzingsoort die daar Blackfooted Ferret wordt genoemd. In het nederlands betekent dit zwartvoet fret. Net zoals het zeepaard geen paard is, is dit diertje geen fret maar een bunzing. Deze bunzing leefde vrijwel uitsluitend van prairiehonden. Deze knaagdieren bewonen zeer uitgestrekte burchtenstelsels.

Door een veelheid aan oorzaken liep het aantal zwartvoet bunzingen zeer sterk terug omdat de Amerikaanse overheid, gedwongen door het uitbreken van een hondeziekte-epidemie, in 1985 besloot de laatste 32 dieren te vangen. Dit aantal maakte deze zwartvoet bunzing tot het zeldzaamste zoogdier ter wereld. Ondanks een beloning van $10.000 is sindsdien geen kolonie meer in het wild gevonden. Met de gevangen dieren heeft men een fokprogramma opgezet. In het najaar van 1990 waren er weer bijna 200.

Op dit moment wordt heel voorzichtig aan een herintroductie van enkele exemplaren in het wild gedacht. Het plan is om een fokgroep van 200 dieren in gevangenschap te houden en de rest al in 1991 onder strenge controle in geselecteerde gebieden vrij te laten. De ranchers in Wyoming zijn zeer welwillend om mee te werken. Zij hopen namelijk dat de zwartvoet bunzingen de schade door prairiehonden zullen doen afnemen.

 Tip: Het Blackfooted Ferret Fund is heel blij met donaties.

Het nut van de fret voor de mens

 • Biologisch bestrijdingsmiddel

De eigenschappen van de bunzing als knaagdierenverdelger maakten hem tot de ideale voorvader van een huisdier dat huis en haard vrij hield van o.a. ratten. De fret was door de natuur aangepast om de rat in dienst natuurlijke milieu te bejagen.

De fret kon de knager tot in diens laatste vluchtplaats volgen. De actieve jacht op ratten is voor de fret en zijn begeleider niet ongevaarlijk. Tegenwoordig is daarom deze rol voor de fret vrijwel uitgespeeld. Temeer omdat hiervoor een weerbaarder type fret nodig is. Gelukkig is de rat zo bang voor de bunzing dat ook de lucht van een fret meestal voldoende is om ze uit huis te houden.

 • In dienst van de kookpot

Toen het konijn zich over heel Europa verspreidde bleek de fret tegen deze knagers ook goed inzetbaar. Het lange slanke lijf past prima door de gangen van de konijnen burcht. Als afstammeling van de natuurlijke aardsvijand boezemt de fret de konijnen zoveel angst in dat zij in paniek naar buiten vluchten als de fret binnen zijn neus laat zien.

De mens maakt hier handig gebruik van door de uit hun holen springende konijnen in een net op te vangen. Het is hierbij, in tegenstelling tot bij ratten, zeker niet de bedoeling dat de fret de prooi vangt. Als dit zou gebeuren dat is het vrijwel zeker dat de fret met een volgegeten buik in het warme konijnehol in slaap valt.

En de jager dan maar wachten. Niet de bedoeling dus. De fret mag daarom bepaald niet net zo snel en behendig zijn als de bunzing. Verder is een wit diertje in het veld veel opvallender dan een bruin. Het is niet verwonderlijk dat de fret al snel geselecteerd werd op deze witte kleur.

Door de eeuwen heen bleek dat de meest bruikbare fret wit, handelbaar, rustig en niet te groot moest zijn. Het door misleide zielen wel gebruikte inkruisen van de bunzing om een fellere jachtfret te krijgen is voor een effectief resultaat dus fundamenteel onjuist. Bovendien is de bunzing beschermd.

Ziet u hem al wachten? In de regen, met dikke handschoenen tegen het bijten, roepend naar zijn fret die met een gevulde buik van zijn droge schuilplaats ligt te genieten? Een handelbare fret die komt als hij geroepen wordt heeft overduidelijke voordelen.

Tip: Een goede jachtfret is niet te groot, zeer handelbaar en wit.

Na duizenden jaren van selectie is de gedomesticeerde fret handelbaar, rustig en niet te groot geworden. Bovendien is de fret, als roofdier van oorsprong, van nature ‘zindelijk’ Deze eigenschappen maken hem aantrekkelijk als gezelschapsdier. Hierover gaat het hoofdstuk ‘De fret als gezelschapsdier’

 • Van de havik en de fret

In Nederland is de valkerij door een strenge regelgeving aan vergunningen gebonden en mogen de, weinige, valkeniers uit sluitend met de slechtvalk en de havik jagen. Alleen met de havik wordt op konijnen gevlogen.

Soms maakt een valkenier gebruik van een fret als hulpje om een konijn uit een hol te jagen zodat de havik zich erop kan storten. Net gebruik van een witte fret verdient hierbij veruit de voor keur opdat de havik zich niet zo snel zal vergissen. Omdat deze methode veel samenwerking vraagt is een handelbare fret weer de enige acceptabele fret.

Bij deze jachtmethode is de havik het jachtmiddel en de fret de drijver. Al is hiervoor ook een vergunning nodig dan mag men deze vorm van valkerij nog niet verwarren met fretteren!

 • De fret en de geweerjacht

Net als bij de havik dient de fret hier als drijver om de konijnen uit het hol te jagen. Hoewel deze methode gebruikt wordt is ze met erg praktisch. De schutter(s) weten niet zeker waar de konijnen naar buiten zullen rennen. Ze dienen dus snel, voor het konijn weer dekking gevonden heeft, in een flits te reageren.

De kans op aanschieten is voor het konijn bijna even groot als voor fret en medejagers. Een Witte fret loopt ook hier minder risico.

De fret als gezelschapsdier

 •  Contactdieren

Fretjes houden van gezelligheid.

Net als heel jonge bunzingpups zijn het contactdieren.

Ze vinden het fijn om aangeraakt te worden en tegen elkaar aan te liggen.

Bij bunzingen verandert dit en worden de volwassen dieren solitair, dit is alleen levend.

Fretten daarentegen behouden hun hele leven lang dit ‘pup’gedrag.

Het is dus voor de fretten veel gezelliger om minstens met zijn tweetjes te zijn.

Echte knuffeldieren.

Tip: Fretten hebben gezelschap nodig. U of een soortgenoot.

Omdat fretten lekker speels en daarbij redelijk intelligent zijn kunnen het heel goede kameraadjes voor kinderen zijn.

Ze luisteren goed naar hun naam en vinden knuffelen heerlijk.

Hun komieke gedrag en wollige uiterlijk maakt ze aantrekkelijk voor kinderen.

Een goed opgevoede fret is ook volledig betrouwbaar.

Een fret kan overal mee naartoe worden genomen.

Je kunt hem zô in je jaszak stoppen.

Voor de veiligheid van de fret is het overigens wel nodig om hem aan een lijntje te houden.

Omdat ze lang leven is het kinderleed bij overlijden minimaal.

Voor kinderen die, nog, niet weten dat ze dieren met respect moeten behandelen zijn fretten, net als elk ander dier, niet geschikt.

Tip: Een fret is heel geschikt voor kinderen

 • Zindelijk

Omdat de fret van oorsprong een roofdiertje is, laat hij niet overal zijn ontlasting liggen.

Om te voorkomen dat de dieren waar hij op jaagt hem overal ruiken doet hij zijn behoeften op een speciale plaats.

Dit gedrag heeft er voor gezorgd dat een fret van nature vrijwel ‘zindelijk’ is.

In de kooi zal daarom dankbaar van een door ons gemaakte latrine gebruik gemaakt worden.

Dat is makkelijk bij het schoon maken.

Ook is het mogelijk de fret aan te leren om, als hij in de kamer losloopt, van de kattebak gebruik te maken of even zijn kooi te bezoeken.

Een fret komt heel goed recht in een kooi als u regelmatig uitstapjes in de kamer toestaat.

Dit maakt hem zeker voor ‘twee verdieners’ en mensen die op een flat wonen ideaal.

Hij krabt niet aan de meubels of gordijnen zoals een kat, hoeft niet uitgelaten te worden als een hond en blaft evenmin.

Hij heeft net als een cavia een handzaam formaat maar hij leeft veel langer.

Bovendien is hij speels, speels en nog eens speels.

Een heel frette-leven lang.

Tip: Fretten zijn ook heel geschikt voor tweeverdieners en flatbewoners.

 • Kleurvariëteiten

Door de voorgaande eigenschappen en vooral de zachte vacht heeft de fret in veel huishoudens een plaatsje veroverd.

In Enge land maar vooral in Amerika worden fretten zelfs gehouden en gefokt voor frettententoonstellingen.

Door selectief te fokken zijn daar inmiddels een aantal kleurvariëteiten te onderscheiden.

De meest bekende zijn:

 • Albino – Wit met rode oogjes.
 • Wildkleur – De ‘siamese’ tekening, van lichtbruin tot bijna zwart.
 • Silver – Wildkleur met grijze dekharen.
 • Mitt – Wildkleur met witte voetjes.
 • Sandy – Vrijwel niet ‘getekende’ fret van bruin tot honingkleur.
 • Wit – Eigenlijk hetzelfde als de sandy maar dan Wit. Dus wit met zwarte oogjes.

Vooral de sandy komt in zeer veel verschillende bruintinten voor en er ontstaan momenteel variëteiten als bijvoorbeeld cinnamon (kaneel), chocolate (donkerbruin) en lilac (sterk ‘verdund’ chocolate).

De honingkleur geldt als de eigenlijke sandy.

Een effen cinnamon, kaneelkleurig met zwarte oogjes, vind ik persoonlijk heel aantrekkelijk.

Tip: Steek u licht eens op bij een Engelse club als u een speciale kleur wilt.

In Nederland komen op dit moment vrijwel alleen de albino en de wildkleur voor.

Doordat er hier, nog, niet doelgericht met fretten gefokt wordt zijnde overige kleuren slechts incidenteel te vinden.

Ook is er hier geen registratie van afstamming of kleur.

Het begrip ‘rasfret’, zoals bij honden en katten, is in Nederland helaas nog niet actueel.

De fret in huis

 • Minstens twee fretjes

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de fret heel geschikt is om in huis gehouden te worden. Wat moeten we nu precies doen om een fret als huisdier te houden? Omdat het echte gezelschapsdieren zijn is het zeer sterk aan te raden om er minimaal twee bij elkaar te houden. Twee fretten zijn dan ook mijn uitgangspunt bij de verzorging.

Tip: Neem altijd minstens twee fretten. Het is minder dan twee keer zoveel werk en ze hebben altijd gezelschap.

Ongecastreerde mannetjes ruiken beslist sterker dan vrouwtjes. Castratie is minder ingrijpend dan sterilisatie.
Een fret kunt u het beste laten castreren of steriliseren. Het dier beleeft geen plezier aan de stress van de roltijd en ruikt ook sterker. Het mannetje is dan minder verdraagzaam tegenover andere mannetjes en voor het vrouwtje is het gewoon ongezond.

Na deze ingreep is de typische frettelucht met zo’n 80% verminderd. Als u er echt helemaal vanaf wilt dan is het mogelijk de stinkklier, de anaalklier, operatief te laten verwijderen.

Tip: Over het algemeen ruiken mannetjes sterker dan vrouwtjes.

Bij fretten zit er niet veel verschil in het karakter van een gecastreerde man of vrouw. Sterk generaliserend zijn de mannetjes wat sulliger en âls er ooit gebeten wordt dan bijten de vrouwtjes eerder door. Het verschil tussen de verschillende individuen is evenwel groter dus echt belangrijk is dit niet.

Wel veel verschil zit er in het formaat. Mannetjes zijn soms wel driemaal zo groot en hebben een dikkere kop.

Een kwestie van smaak. Fretten zijn onderling zo verdraagzaam dat het niets uitmaakt wat u, met uitzondering van de ongecastreerde mannetjes, bij elkaar zet. Leeftijd speelt ook geen rol. Na een eerste introductie die u even moet begeleiden zijn ze wonderlijk makkelijk.

Natuurlijk zet u een nieuwe aanwinst niet direct in de kooi bij de oude bewoner. U laat ze eerst rustig bij u op schoot kennismaken en zet ze daarna op de grond. Na de eerste vaak wilde, spelperiode kunt u ze dan gerust samen in de kooi zetten.

Tip: Ongecastreerde mannetjes zijn in de paartijd niet altijd even vriendelijk tegen soortgenoten.

 • De huisvesting

Waar we het allereerst voor moeten zorgen, voor we fretten gaan halen, is de huisvesting. Waar en waarin brengen we de fretten onder. Het is mogelijk om fretten het hele jaar door in een goed buitenverblijf onder te brengen. Het is echter niet mogelijk om een huiskamer fret in het koudejaargetijde ineens buiten te gaan houden.

In de huiskamer zullen ze het best tot hun recht komen omdat we ze daar het beste kunnen zien en ze automatisch de meeste aandacht zullen krijgen Tijdens mooie weersomstandigheden kunnen we ze eventueel van een buitenverblijf laten genieten. Als echt huisdier komen ze dus in de huiskamer.

Omdat fretten heel goed zindelijk te maken zijn is het niet moeilijk ze te leren om van de kattenbak gebruik te maken zodat ze wat dat betreft best los in de kamer kunnen blijven.

Ze zijn echter zo verschrikkelijk nieuwsgierig dat ze altijd alles willen onderzoeken en daarom overal in, op, onder achter en overheen kruipen.

Hoewel ze, in tegenstelling tot honden en katten, niet op meubels kauwen of eraan krabben kunnen ze wel een enorme ravage achterlaten.

Bijvoorbeeld door de inhoud van alle bloempotten te onderzoeken.

Tip: Bescherm uw fret tegen zichzelf en laat hem niet voor langere tijd zonder toezicht los lopen in de huiskamer.

 • De kooi

De meest praktische oplossing is een kooi waarin ze veilig zijn wanneer u aawezig bent.

Als er iemand thuis is dan kunnen ze natuurlijk best los.

Een grote Cavia-kooi is een prima oplossing alleen is een betere sluiting hierop geen overbodige luxe.

U kunt het natuurlijk net zo luxe maken als u wilt, tot een compleet meubel toe.

Als u handig bent kunt u een kooi ook best zelf maken.

De minimum afmetingen voor 1 of 2 fretten zijn ongeveer 120 x 50 x 50cm.

Een indeling met een slaaphol aan de ene kant en een latrine aan de andere is voor fretten het prettigst.

In een hol voelen ze zich namelijk veilig en kunnen ze zich heerlijk ontspannen.

Omdat ze zo zindelijk zijn willen ze hun behoeften zover mogelijk van hun slaapplaats doen.

Let u er wel op dat het gebruikte materiaal niet poreus is en er geen kieren over blijven.

U moet het schoonmaken zo makkelijk mogelijk maken.

De kooi met laden op de foto is een voorbeeld hiervan.

Een buitenverblijf kunt u net zo groot maken als uw tuin toestaat.

Als u de fretten zonder toezicht buiten wilt laten dan zal het verblijf echter wel heel goed afgesloten moeten zijn.

Fretten kunnen heel goed klimmen en nog beter graven.

Let bij de plaats van de kooi ook op de temperatuur.

Fretten kunnen slecht tegen warmte.

Boven de 31 graden is voor hen levensgevaarlijk.

Zorg er dus voor dat de kooi niet naast de verwarming of in het directe zonlicht staat.

Tip: Gouden huisvestingsregels: – Houdt fretten en verblijf schoon. – Het onderkomen moet goed droog zijn. – Voorkom oververhitting.

 • De voeding

Een fret is een carnivoor: een vleeseter.

De bunzing heeft een gevarieerd menu van insekten, kikkers vogels en vooral knaagdieren.

De fret heeft dus ook hoogwaardige dierlijke eiwitten nodig.

Tegenwoordig is er in iedere dierenspeciaalzaak wel frettenvoer in voorraad, maar u kunt natuurlijk altijd vragen of ze het voor u kunnen bestellen.

Uitsluitend of teveel zacht voer bezorgt de fretten tandsteen.

Hierdoor gaat hun tandvlees ontsteken en kunnen de tanden uitvallen.

Voldoende harde brokjes geven dus.

Gèèn melk! In melk zit lactose en dit verdunt de ontlasting.

In vlees alleen zitten ook niet voldoende voedingsstoffen.

Natuurlijk kunt u uw fret best eens verwennen met een lekker stukje vlees maar let altijd wel op met rauw voedsel.

Bijvoorbeeld in varkensvlees kunnen parasieten zitten en in kippelever of -eieren salmonella.

Dus altijd koken of braden in verband met algemene hygiëne en overdracht van mogelijk ernstige ziektes.

Tip: Melk met brood is voor een fret uit den boze!

Met brokjes (frettenvoer) geeft u uw fretten een prima voeding en lopen ze geen risico.

Zorg dat je fret altijd de beschikking heeft over zijn brokjes.

Het spijsverteringsstelsel van een fret werkt erg snel, en na 4 uur heeft hij zijn voedsel verteerd en krijgt hij dus opnieuw honger.

Tip: Wen de jonge fret direct aan het voedsel dat hij later ook zal krijgen.

Dus niet verwennen.

Bekende voedingsfouten zijn.

 • Teveel vis.
 • Teveel lever
 • Teveel eieren

Dit openbaart zich meestal eerst door dunne ontlasting en later door een slechte vacht en/of kale staart.

Uiteraard hebben ze ook drinken nodig.

Voldoende en schoon water is een vereiste.

Een drinkflesje is een handige oplossing.

Een drinkbak is weliswaar een leuk speelobject maar het water is er wel direct uit.

Als u uw fretten voor het eerst een flesje geeft laat ze dan even zien hoe het werkt.

Even in het flesje knijpen maakt ze direct duidelijk waar er water te vinden is.

De wateropname is ongeveer 75 tot 100 ml. per dag.

 • Uiterlijke verzorging van de fret

De vacht van de fret vraagt eigenlijk geen onderhoud.

Ze klit niet.

Wel worden de fretten door alle geknuffel en de eigen huidvet ten een beetje smoezelig.

Dan wast u ze met lauw water en een huisdiershampoo.

Goed uitspoelen. Het afdrogen is altijd een feest want het blijven speelse dieren.

Als ze helemaal droog zijn dan kunt u ze natuurlijk met wat babypoeder mooi opborstelen maar nodig is dit niet.

Wel nodig is een regelmatige behandeling met vlooienpoeder.

Als de nageltjes erg lang en scherp geworden zijn dan kunt u deze makkelijk zelf op lengte knippen.

Koop vooral een goede tang die rondom snijdt.

Omdat de frettenageltjes licht zijn kunt u makkelijk zien waar het bloedvat ophoudt.

Dit is het rose stuk.

 • Speelgoed

Aangezien fretten speelse dieren zijn geven we ze niet alleen een speelkameraad maar ook speelgoed.

Een stuk van een oude handdoek of een lege WC-rol is al leuk.

Een rubber botje vinden ze ook amusant.

Tip: Geef uw fretten altijd wat spulletjes om mee te spelen.

Als u ze helemaal wilt verwennen dan kunt u een al dan niet flexibele buis van PVC of aluminium of iets dergelijks met een diameter van 10 tot 12 cm ergens door de kamer leggen.

Bijvoorbeeld achter de bank langs.

Daar kunnen ze zich eindeloos mee vermaken.

Overigens zult u ook veel van de kleine spulletjes die u al tijden kwijt was daarin terug kunnen vinden!

U kunt deze pijpen natuurlijk net zo complex aanleggen als u wilt. De fretten kan het niet gek genoeg zijn.

Met zo’n buizensysteem kunt u ook binnen en buitenverblijf met elkaar verbinden.

U ziet, mogelijkheden te over.

Bijvoorbeeld zoals in het hoofdstuk ‘De Frettenheuvel’.

Meestal hoeft u alleen de voorpootjes maar te doen.

Tip: Voor elke beurs en in elke ruimte is met gaas en pijp wel een speelplek voor fretten te maken.

 • Opvoeding

De jonge fret

Als u een jong fretje, vanaf de leeftijd van 8 weken, in huis krijgt, dan is het heel belangrijk dit jonge fretje veel, heel veel, in de hand te nemen.

Dan worden het heel erg lieve huisgenootjes.

Een jong fretje moet nog van alles leren.

Ze zijn uitermate leergierig.

Omdat ze alles ook op eetbaarheid zullen onderzoeken maken ze veelvuldig gebruik van hun tandjes.

Het zijn echter geen knaagdieren dus ze zullen er niets door vernielen maar op uw vingers is het toch niet zo’n prettig gevoel.

Een zachte (!) tik op de neus maakt ze duidelijk wat niet mag.

Een knip met de vingers en een duidelijk ‘nee’ zullen ze ook snel begrijpen als een verbod.

De meeste fretten zijn gek op rozijntjes dus dit is een prachtig hulpmiddel om ze te overreden.

Het is allemaal een kwestie van geduld.

Tip: Met bijvoorbeeld rozijntjes kunt u uw fretten belonen bij het opvoeden.

Zindelijkheid:

Aangezien de fret van nature de ontlasting op een bepaalde plaats doet kunnen we hier goed gebruik van maken.

Als we alleen deze latrine van een afwijkende bodembedekking voorzien, dan zal de fret deze snel in verband brengen met de latrine.

Dus als we kattegrit gebruiken, dan moeten we dat alleen voor de latrine gebruiken.

Voor de fret worden kattegrit en latrine dan al snel hetzelfde.

De volwassen fret

Ook een volwassen fret gedijt het beste op veel aandacht.

De sleutel tot het hebben van een lieve fret is aandacht.

Aangezien fretten contactdieren zijn vinden ze aanraking prettig.

Door veelvuldig knuffelen weten ze heel goed dat opgepakt worden een lekkere knuffel betekend.

Ook een reeds volwassen fret zal opgepakt willen worden.

Tip: Het ‘geheim’ van een goed opgevoede fret is aandacht.

Mocht u in kontakt komen met een vreemde of slecht opgevoede fret dan kunt u deze het beste rustig maar stellig behandelen.

Van schichtige onzekere bewegingen wordt zo’n dier alleen maar zenuwachtig.

Mocht u onverhoopt toch eens gebeten worden, blijf dan rustig.

Natuurlijk schrikt u en het doet nog pijn ook. Maar als u nu uw hand plotseling omhoog rukt dan hangt de fret in de lucht!

Die voelt geen vaste grond meer onder de voeten en neemt het zekere voor het onzekere en houdt dus vast.

Het zover laten zakken dat de fret weer op de grond staat is vrijwel altijd voldoende om deze los te doen laten en anders biedt een koude douche onder de kraan zeker uitkomst.

Overigens hoeft u niet bang te zijn voor vreselijke verwondingen.

Natuurlijk zijn met name de hoektandjes flink scherp maar de fret heeft maar een klein bekje met kleine tandjes.

Over het verlies van een vinger hoeft u dus echt niet in te zitten.

Een hamster of een konijn kan heel wat meer schade toebrengen.

 •  Waar te koop?

Er zijn meerdere manieren om aan een fret te komen

 1. Via een particulier.
 2. Via de dierenwinkel.
 3. Via een jagersvereniging of een jachtopzichter.
 4. Via een asiel.
 5. Via de stichting ‘de Fret’.
 6. Via een buitenlandse club.

Opgevangen fretten in alle leeftijden vindt u soms bij 4, 5 en 7.

Voorjongen kunt u het proberen bij 1,2,3, 5 en 7. Kleurvariëteiten kunt u via een engelse club proberen te bemachtigen.

De import in Nederland is niet moeilijk en hiervoor geldt binnen Europa geen quarantaine-bepaling.

Voor iemand die werkelijk wanhopig is lijkt natuurlijk de vogeltjesmarkt in Antwerpen een alternatief.

Dit blijft af te raden.

Tip: Koop niet de eerste fret die u ziet. Elke zomer is het aanbod weer overvloedig.

Voortplanting

 •  Een bijzonder geval

Dit is een nogal bijzonder onderwerp bij de fret.

De fret heeft namelijk, niet de bunzing, een aantal speciale eigenschappen op dit gebied:

Sexueel dimorfisme,
Foto-penodiciteit,
en geïnduceerde ovulatie.

Een mannelijke fret verschilt behoorlijk van een vrouwtje.

Niet alleen is de bouw wat zwaarder en de kop veel grover en stomper maar vooral het verschil in formaat is opvallend.

Het mannetje is soms wel drie keer zo zwaar als het vrouwtje.

Zulke verschillen tussen de beide geslachten noemt men sexueel dimorfisme.

Waarschijnlijk zorgt de natuur er op deze wijze voor dat de geslachten, in het wild, geen voedselconcurrenten zijn en dat de paring verzekerd is.

De cyclus van de paarbereidheid wordt bepaald door de lengte van het daglicht.

Dit noemt men foto-periodiek.

Buiten de paar- of roltijd zijn de geslachtsorganen van het mannetje en vrouwtje onopvallend.

Zodra echter de dagen beginnen te lengen worden de testikels van het mannetje groter en dalen in en neemt zijn paringsdrang toe.

In februari-april is hij op zijn hoogste punt.

Het vrouwtje loopt hierop iets achter en zij is in maart-mei op haar hoogtepunt.

Bij het vrouwtje is de vulva dan duidelijk gezwollen.

Het vrouwtje is gedurende de hele periode dat zij paarbereid, in oestrus, is vruchtbaar.

Het moment van de eisprong wordt gestimuleerd door de eigenlijke paringsdaad.

Dit noemt men geïnduceerde ovulatie.

Een gevolg hiervan is dat een ongedekt vrouwtje tot in het najaar in oestrus, vruchtbaar, blijft.

Gedurende deze toestand heeft zij een hoge spiegel van het hormoon oestrogeen.

Als dit lang duurt dan heeft dit hormoon een nadelig effect op de gezondheid van het vrouwtje.

Ze kan o.a. baarmoeder-ontsteking en door zeer ernstige bloedarmoede uiteindelijk beenmerg-depressie krijgen waaraan ze kan sterven.

Als u niet van plan bent om het vrouwtje te laten dekken dan is sterilisatie of anders een hormoon-injectie door de dierenarts noodzakelijk.

Bij het mannetje kan het allemaal wat minder kwaad.

Hij is alleen prikkelbaar en sjagerijnig. Een ongecastreerd mannetje kan ge durende deze periode daarom beter niet bij andere fretten ge houden worden.

Bovendien ruikt hij duidelijk sterker.

Tegen dit alles is castratie de remedie.

Tip: Laat het vrouwtje zo vroeg mogelijk door de dierenarts een hormooninjectie geven als ze tijdens de ‘loopsheid’ niet gedekt wordt.

 • De paring

De paring zelf is een vrij langdurige geheel. Omdat het vrouwtje absoluut niet tegen het mannetje opgewassen is komt de paring niet erg fijnzinnig bij ons over.

Het mannetje grijpt het vrouwtje in de nek en sleept haar simpelweg mee.

Het is echter niet allemaal zo ruw en deze paringen worden afgewisseld door eindeloos spelen.

In de film van De la Fuente is dit heel fraai, en romantisch, in beeld gebracht.

 • En dan zijn er jonge fretjes

Na een draagtijd van 42 dagen worden ca. 5 tot 10 blinde jongen geboren.

Ze zijn dan allemaal nog helemaal wit behaard.

De tekening begint pas bij 2 weken te tonen.

Na 5 weken beginnen de ogen te openen.

Na zo’n drie maanden zijnde meeste jongen al groter dan het vrouwtje maar met acht weken kunnen ze al bij haar weg.

Hoog tijd ook trouwens want op die leeftijd kunnen ze al goed uit de voeten en heeft u er de handen aan vol.

Tip: Laat uw fret NIET dekken als u vooraf niet zeker weet of u voor alle jongen een goed tehuis kunt vinden.

Natuurlijk lijkt het heel aantrekkelijk om een nestje fretjes te fokken.

Maar overdenk wel eerst goed âlle consequenties.

Want aan wie geeft u straks alle jongen ?

Het aanbod is veel groter dan de vraag.

Bovendien. Stel dat u er negen heeft. Dat is dan 1O(tien!) fretten.

Die eten echt flink veel.

Met een week of vijf eet zon nest rustig twee blikjes kattevoer per dag leeg en dan moet u nog drie of meer weken.

Over alle koppen koffie van de potentiële nieuwe eigenaars heb ik het dan nog niet eens.

En als u er dan al een stel kunt verkopen dan brengen ze toch niet meer dan een paar tientjes per stuk op.

Misschien dat in de toekomst kleurvariëteiten en afstammingsregistratie de mogelijkheden vergroten maar voorlopig…

Vergeet ook niet dat liet midden in de vakantieperiode is als u uw pups kwijt wilt.

Dekking eind april, zes weken later is beginjuni, acht weken later is het al augustus.

Met een beetje pech worden ze pas na de vakantie van de nieuwe eigenaar opgehaald. En uw vakantie dan?

En verder nog het werk dat u eraan heeft.

Ze moeten namelijk vaak en goed schoongehouden worden.

Trouwens, waar laat u zo’n nest herrieschoppers?

Tip: Laat uw fret dan steriliseren of castreren als u er niet mee wil fokken.

Nee, dan kunt u beter naar een nestje gaan kijken bij een kennis die zich er wèl op verkeken heeft.

Dan kunt u mooi een video of een stel leuke dia’s maken en deze net zo vaak bekijken als u wilt.

In alle rust.

De fret en de dierenarts

 • Niet zo algemeen

Fretten zijn niet zo algemeen als de andere traditionele huisdieren.

Uw dierenarts zal daarom veel meer ervaring met katten en konijnen hebben dan met fretten.

Dit betekent evenwel niet dat u niet naar hem/haar toe moet gaan als uw fret niet helemaal in orde is.

Als uw fret meer hulp nodig heeft dan alleen het normale onder houd ga dan alstublieft direct naar uw dierenarts.

Fretten zijn ongelooflijk sterke en taaie dieren maar ze kunnen echter wel degelijk ziek worden en omdat ze toch betrekkelijk klein zijn is enige haast dan wel op zijn plaats.

 • Entingen

Als vuistregel kan gesteld worden dat fretten vatbaar zijn voor dezelfde ziektes als honden.

Voorkomen is natuurlijk het beste en daarom is het verstandig de fret jaarlijks te laten inenten tegen:

 1. Hondeziekte (ziekte van Carré) en Parvo altijd,
 2. Leptosprirose (ziekte van Weil) als u fretteert of als uw fretten op een andere wijze met urinesporen van vrij levende ratten in aanraking kan komen. Als u in de grensstreek woont of met uw fret of een ander huisdier naar het buitenland gaat, dan is het verstandig om ook tegen:
 3. Hondsdolheid (Rabiës) te enten.
  Dit geldt natuurlijk zeker voor jagende fretten.
 4. Botulisme(Clastridium toxoïd) als uw fret met dode dieren of bedorven dierlijk voedsel in aanraking is gekomen.

Uw dierenarts zal niet altijd veel ervaring met fretten hebben en u kunt hem wellicht met de volgende informatie over de entingen van dienst zijn:

ad. 1. Geen middel op basis van fretteculturen!
Basisenting op een leeftijd van 6-8 weken de tweede bij 10-14 weken en daarna eens per drie jaar. Bij dood vaccin is jaarlijkse herhaling noodzakelijk.
De enting tegen Parvo dient jaarlijks herhaalt te worden.
ad. 2.Jaarlijks herhalen.
ad. 3. Hierbij alleen dood vaccin!

Tip: Als vuistregel geldt dat een fret dezelfde ziektes kan krijgen als een hond.

 • Ongedierte

Ongedierte als vlooien kunnen we zelf goed bestrijden met middelen die ook voor katten geschikt zijn.
Als uw fretten niet buiten komen en u geen andere huisdieren heeft dan horen ze eigenlijk vrij van vlooien te zijn en te blijven.
Teken loopt uw fret eigenlijk alleen buiten op. Deze zijn te verwijderen door ze met alcohol of spiritus te verdoven en ze na 360 graden rond te draaien los te trekken. Let goed op dat de kop riet blijft zitten, deze laat namelijk gemakkelijk los van het lichaam.

Veel fretten zijn gevoelig voor oormijt. Dit is bijna een ‘beroeps ziekte’ te noemen. De fret heeft dan duidelijk, met donkerbruin smeersel, vervuilde oortjes.
Hier dient echt afdoende tegen worden opgetreden omdat de fret anders doof kan worden.
Let op dat u de kooi niet vergeet te ontsmetten!

Als uw fret vlooien had of u ook andere huisdieren heeft dan is ontwormen geen overbodige luxe.
Zelf maak ik hiervoor het liefste gebruik van een bij de dierenarts verkrijgbaar middel dat via een soort injectiespuit achterin de bek wordt gespoten. Makkelijk en snel.
Darmparasieten kunnen door uw dierenarts aan de hand van ontlasting onderzocht en zo nodig behandeld worden. Een controle bij de jaarlijkse vaccinatie is aan te bevelen.

Tip: Als u uw fret tegen ongedierte behandelt vergeet dan niet de kooi ook te behandelen.

 • Diaree

Maag-darminfecties komen wel eens voor en verdwijnen meest al na een dag vasten en alleen water geven.
Blijven de klachten langer dan 1,5 dag voortduren dan is de hulp van een dierenarts gewenst.

 • Wonden

Altijd schoonmaken met een wond-desinfectans. Als de wond randen wijken dan is hechten noodzakelijk.
Een fret geneest erg snel en hierdoor kan het gebeuren dat de huid zich al sluit terwijl de wond nog ontstoken is. Dan kan zich een abces, een zweer vormen. Als dit abces’rijp’ is dan kan het geopend worden om de pus te ontlasten. Daarna goed schoonhouden.

 • Tandsteen

Indien u uw fret regelmatig harde brokjes voert dan zal deze niet zo snel last van tandsteen krijgen.
Toch kan dit gebeuren en dan heeft het diertje er zeker last van. Het poetsen van het gebit met een schuurdoekje en pasta is niet praktisch. De bek van de fret is hiervoor te klein.
Als u uzelf dit toevertrouwd dan kunt u met een speciaal krabbertje de aanslag zelf verwijderen.

 • Pillen

Als de dierenarts pillen heeft meegegeven dan moeten die nog verstrekt worden.
U kunt dit makkelijk alleen af.
Met duim en wijsvinger van de ene hand drukt u voorzichtig bij de mondhoekjes het bekje open. Met een vinger van de andere hand drukt u het pilletje vanuit de mondhoek achter in de keel. De fret slikt dit vrijwel altijd de eerste keer direct al door. Als uw fret protesteert dan probeert u het gewoon even later nog een keer.
Uw fret krijgt hierdoor echt geen hekel aan u.

Tip: Een pil kan ook verpulverd en met een beetje water met behulp van een injectiespuitje zonder naald in de bek gespoten worden. Sommige medicijnen zijn ook in vloeibare vorm verkrijg baar, vraag dit uw dierenarts!

 • Overzicht

Mocht uw fret ondanks goede verzorging, toch ziek worden dan kunt u de dierenarts flink behulpzaam zijn door de symptomen goed op te merken en aan hem door te geven. Bijvoorbeeld niet eten, niet drinken, lusteloosheid, kwijlen, diarrhee, neusuitvloeiing. Ga altijd na wat uw fret het laatst heeft gegeten of gedronken.
Influenza: de fret is net zo gevoelig voor verkoudheid en griep als de mens.

Een kwestie van uitzieken. Raadpleeg uw dierenarts als de symptomen aanhouden of verergeren.
Hondeziekte: zeer gevoelig, altijd vaccineren anders 100% sterftekans.
Parvo: Gevoelig, preventief vaccineren.

Ziekte van Well: in omgeving van ratten vaccineren anders hoog % sterftekans.
Rabiës of hondsdolheid: Indien risico vaccineren anders 100% sterftekans en hoog risico voor uzelf.
Ziekte van Aujezky of jeukpest: Besmetting mogelijk door eten van rauw varkensvlees. 100% sterftekans indien niet behandeld. Botulisme: Na eten van bedorven vlees of kadavers immuniseren. Werkzaamheid ongeveer 7 weken.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button