Knaagdieren

De bever
0 (0)

Castor fiber

E en bever staat bekend als bomenveller en dammenbouwer. Tot voor kort had men vreemde en vaak volkomen verkeerde voorstellingen over leefwijze van dit grootste knaagdier van het noordelijke halfrond. Men heeft honderden jaren lang jacht gemaakt op de bever en niet alleen vanwege zijn pels maar ook om het felbegeerde en dit “bevergeil”. Een secreet dat als medicijn beschouwd werd en waaraan door het volksgeloof een wonderbaarlijke geneeskrachtige werking bij allerlei kwalen werd toegeschreven. Deze gele smeerbare substantie met een doordringende maar niet onaangename lucht, wordt zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje gevormd in twee vuistgrote klieren onder de staart. De bever markeert hier zijn familieterritorium mee.

Jongen

Een beverfamilie bestaat uit een ouderpaar dat zijn hele leven bij elkaar blijft en de nakomelingen van enkele jaren. Pas na 2 – 3 jaar en op zijn laatst bij het geslachtsrijp worden na 4 jaar verlaat het jonge dier de familiegroep om een eigen familie te stichten.

bever
Bever

Beverburcht

De “beverburcht” waar de woonkamer in gelegen is, is meestal zo groot en stevig dat een mens er op kan staan. Vanaf de waterbodem voeren verscheidene gangen schuin naar hoven de burchtheuvel in. De uit takken en boomstammen opgebouwde heuvel is zorgvuldig met modder en leem dicht gesmeerd en afgedicht, behalve het gedeelte van de luchtschacht die vanuit de burcht recht omhoog loopt en waardoor ventilatie mogelijk is. Het bouwmateriaal wordt ‘s nachts door de bevers op de oever verzameld waar ze ijverig bomen omknagen. Met hun lange scherpe snijtanden knagen ze een 8 cm dikke boomstam in 5 minuten door. Voor een zeer grote boom hebben ze vaak dagen of soms zelfs weken nodig.

Hout

Zoals te begrijpen is hebben de bevers een voorkeur voor zacht hout, bijvoorbeeld populieren, espen, elzen of wilgen die voor de mens niet van zo’n groot economisch belang zijn. Hun snijtanden groeien zoals bij alle knaagdieren tijdens hun hele leven door en worden alleen door regelmatig gebruik op de juiste lengte gehouden. Van een gevelde boom worden het loof en de twijgen opgegeten, de stam en de grotere takken worden in kleinere transporteerbare stukken geknaagd en gebruikt bij de bouw van de dam en de burcht.

Winter

In de herfst slepen de bevers veel twijgen het water in en verankeren die in de modder. Het koude water werkt als een koelkast en houdt de voorraad vers. Bevers blijven tijdens winterse vorstperioden vaak de gehele tijd onder het ijs van hun woongebied. Omdat de waterstand in de winter meestal daalt, ontstaat erbij de oever tussen het ijs en de waterspiegel een ruimte waar de bever makkelijk kan rondzwemmen. Zij voeden zich dan uitsluitend met de bast van het hout uit de voorraad bij hun burcht.

bever zwemmenGoede zwemmers

Onder water kunnen de bevers knagen zonder water binnen te krijgen omdat ze hun mondholte en keel door huidplooien kunnen afsluiten. Ze zijn goed aan het leven in het water aangepast doordat ze in staat zijn tijdens het duiken hun neus- en ooringangen en zelfs de anus stevig af te sluiten en als bescherming wordt een doorzichtig vlies over de ogen getrokken. Bij het zwemmen legt de bever zijn voorpoten tegen zijn lichaam en peddelt hij met zijn grote achterpoten. De platte staart dient daarbij als roer. Bij gevaar waarschuwt de bever de rest van de familiegroep door met zijn staart een harde klap op het wateroppervlak te geven. 

monniken

Een eeuw geleden nog beschouwden monniken en gelovige christenen de bever vanwege zijn geschubde staart als vis en vis mocht in tegenstelling tot vlees in de vastentijd wel gegeten worden. In Finland en Oost-Europa heeft men in het kader van herintroductieprojecten ook de iets grotere en donkerder gekleurde Noord – Amerikaanse bever (Castor canadensis) uitgezet en deze vermenigvuldigde zich veel sneller dan de inheemse soort. Er bestaan nu mengpopulaties zodat het Scandinavische beverbestand voor het grootste deel niet meer “zuiver” te noemen is.

Kenmerken

De kop-romplengte is 75 – 100 cm, staart tussen de 30 – 35 cm, lichaamsgewicht is tussen de 18 – 30 kg.

Verspreiding

Bevers waren vroeger in geheel Europa en Centraal-Azië aanwezig. Tegenwoordig nog slechts in enkele gebieden in Europa (Rhône, centrale deel van de Elbe en Zuid-Noorwegen), Hij is in verschillende gebieden weer uitgezet, waaronder Nederland (Biesbosch).

Habitat

Het type landschap waar de bever het meest in voorkomt is stilstaand en stromend water in vochtig bos met veel struiken.

bever zwemmer
De bever is een goede zwemmer

Leefwijze

De bever is meestal schemering- en nachtactief. Paren blijven voor het leven bij elkaar. De bever leeft in familiegroepen en is een uitstekende zwemmer waarbij hij wel tot 15 minuten onder water kan blijven. De bever graaft holen in begroeide oevers of bouwt burchten van takken en modder. De ingangen liggen altijd onder water. Ze kunnen bomen met doorsnede van 70 cm omknagen. Bevers reguleren de waterstand door dammen te bouwen. Een bever doet geen winterslaap.

Voedsel

De bever voedt zich uitsluitend met plantaardig materiaal, oeverbegroeiing, bladeren, bast, zacht hout.

Voortplanting

De paartijd van de bever komt voor in de maanden januari tot en met maart. Draagtijd 15 weken. 1 tot 5 volledig behaarde jongen die meteen al kunnen zien. De jongen kunnen na enkele dagen reeds zwemmen en duiken. Ze worden 2 maanden gezoogd en blijven 2 – 3 jaar bij de familie.

Klik om dit artikel te beoordelen!
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]
Toon meer

1 reactie

  1. Ik vindt dat er heel veel informatie is. En dat is best handig en fijn. Want ik vind de bever een heel interessant dier. En ik moet een spreek beurt houden over hem dus gaf deze site me nog meer informatie dan ik al weet over hem.

    Ronja 😀 😉

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button